De businessunit Glastuinbouw van Wageningen University & Research (WUR) en Glastuinbouw Nederland hebben een tripsherkenningskaart opgesteld voor de veertien belangrijkste tripssoorten binnen de Nederlandse glastuinbouw. De herkenningskaart dient als hulpmiddel bij de bestrijding van trips. Door een betere herkenning van de soorten trips en meer kennis over de levenswijze van het insect kunnen telers de plaagdiertjes gerichter en effectiever bestrijden.

De tripsherkenningskaart van WUR en Glastuinbouw Nederland bevat duidelijke foto’s van de verschillende tripssoorten en detailfoto’s voor eenvoudige herkenning van de insecten. Verder beschrijft de kaart het uiterlijk, het schadebeeld, de levenswijze en de waardplantenreeks.

Herkenning cruciaal

Trips is binnen de sierteelt onder glas al jaren een van de grootste bedreigingen van het gewas. Om de plaagdiertjes goed te kunnen bestrijden, is het belangrijk om te weten om welke soort het gaat. Biologische bestrijders werken namelijk niet altijd even goed tegen elke soort trips. Ook tussen de verschillende chemische bestrijdingsmiddelen zitten verschillen, waardoor een insecticide beter tegen de ene soort werkt dan tegen de andere.

Nieuwe soorten

De glastuinbouw wordt de laatste jaren geconfronteerd met de introductie van nieuwe tripssoorten in de kas. Behalve de exotische exemplaren zijn er ook de inheemse soorten die regelmatig in de kas voorkomen. Met de herkenningskaart biedt Glastuinbouw Nederland telers een instrument om snel uitsluitsel te krijgen welke variant van trips hun kas teistert. De financiering van de identificatiekaart voor het insect vond plaats via Stichting Programmafonds Glastuinbouw.

De tripsherkenningskaart is als papieren versie en in digitale vorm verkrijgbaar. De digitale herkenninskaart is te downloaden via de website van Glastuinbouw Nederland.

Bron: Glastuinbouw Nederland