Technisch specialisten bij Van Iperen constateren steeds vaker cicaden op vangkaarten in de kassen. Toch is dit insect nog relatief onbekend. Om de kennis over cicaden binnen de organisatie te vergroten, deed praktijkgericht onderzoeker Manon van Weenen een literatuurstudie. Wat leverde dat op?

Cicaden zijn insecten die in het blad van een gewas prikken en zo schade aan de plant en de vruchten veroorzaken. Daarnaast staan sommige soorten bekend als vector voor plantenziekten. Doordat deze vectoren een geïnfecteerde plant aanprikken en zich met verschillende planten voeden, kunnen ze bacterie- en virusziekten van de ene naar de andere plant overdragen.

Vroegtijdig detecteren

Hoewel de sector cicaden momenteel nog als secundaire plaag beschouwt, lijken deze insecten langzaam een opmars te maken in de glastuinbouw. Manon van Weenen: “Van Iperen vindt het belangrijk een mogelijk probleem in de toekomst vroegtijdig te kunnen detecteren. Daarom verzamelen we kennis, zodat we als het nodig is direct kunnen inspelen op vraagstukken rond cicaden. Onze specialisten willen in staat zijn om zowel de cicade als de schade aan het gewas te herkennen. Daarnaast willen ze de kennis in huis hebben over de levenswijze van dit plaaginsect om de teler op het juiste moment te kunnen adviseren over de bestrijding.”
Manon deed eerder tijdens haar studie ook onderzoek naar cicaden. Haar kennis en de huidige literatuurstudie leverden veel op. “Waar leeft het beestje? Hoe herken je ‘m op de vangkaart? Wat is er bekend over de levenscyclus? Wanneer kom je cicaden tegen? Op deze en meer vragen kan ik mijn collega’s antwoord geven.”

Kennis in huis

Door het wegvallen van chemische middelen kunnen cicaden in de toekomst meer problemen gaan veroorzaken. “Wij kunnen dan snel handelen, omdat het schadebeeld bekend is. Daar ligt denk ik de kracht van Van Iperen: snel acteren als specialisten iets constateren in het veld, zoals de toename van cicaden.”
Helaas zijn er nog niet veel biologische middelen en bestrijders beschikbaar tegen deze insecten. Als cicaden een groter probleem worden in de glastuinbouw, is meer onderzoek naar de levenscyclus van dit insect nodig. Het onderzoek van Manon was nu vooral verkennend. “Mogelijk gaan we in de toekomst meer onderzoek doen. Als chemische middelen verdwijnen, zullen de cicaden de ruimte krijgen om te overleven in de kas en een probleem gaan vormen. Dan hebben wij de kennis alvast in huis.”

Tekst: Ria Monster