DrillTec startte afgelopen maandag met de boorwerkzaamheden voor de eerste injectieput van een puttentriblet. Het te bouwen triblet moet Hoogweg Paprikakwekerij van aardwarmte gaan voorzien om de kassen mee te verwarmen. Eerder deze maand rondde DrillTec de werkzaamheden voor de aanleg van de productieput al af.

Na de realisatie van de productieput voerde Hoogweg eerst een productietest uit om een beeld te krijgen van de toekomstige prestaties van de geothermie-installatie. De resultaten daarvan moeten nog helemaal uitgewerkt worden, maar waren positief genoeg om alvast te beginnen met de aanleg van de tweede put.

Voorzichtig positief

Financieel directeur bij paprikakwekerij Hoogweg Hans Olsthoorn is voorzichtig positief over de voortgang van het geothermieproject: “Nog niet alle resultaten van de productietest zijn verwerkt, maar de eerste signalen zijn goed. Als de eerste injectieput af is doen we een interferentietest en kunnen we meer zeggen over de mogelijke prestaties van het triblet. Maar de voorlopige cijfers zijn goed genoeg om door te gaan met de bouw van de geothermie-installatie.”

Aanleg warmtenet

Naast de start van de boringen voor de injectieput, is Hoogweg ook begonnen met de voorbereidingen voor de aanleg van de warmteleidingen. Olsthoorn: “de vloeren voor de hal waar de warmtewisselaars in komen te staan zijn inmiddels gelegd en ook de preparaties voor het leggen van de warmteleidingen zijn in volle gang. We zitten goed op schema.”

Eind 2018 operationeel

Uitvoerder Well Engineering Partners startte begin januari met de voorbereiding van de aanleg van de geothermie-installatie. De maand daarop begon DrillTec met de eerste boringwerkzaamheden. Volgens Olsthoorn moet de geothermie-installatie eind 2018 operationeel zijn. “De bedoeling is dat we de kassen in het vierde kwartaal met aardwarmte verwarmen, maar het blijft altijd afwachten. Boren naar aardwarmte is een moeilijk planbaar proces omdat je nooit weet wat je gaat tegenkomen.”

Duurzame warmtebron

Wanneer de geothermie-installatie van Hoogweg in bedrijf is, hoopt het bedrijf er 70% van de warmtevraag mee te kunnen invullen. “Met de actuele discussie over het Groningse gas is het belangrijk om alternatieven te vinden”, meent Olsthoorn. “Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen ons bedrijf en het gebruik van aardwarmte is een goede bron van duurzame energie in de glastuinbouw. Dat we ook in de polder van Luttelgeest gebruik lijken te kunnen maken van deze vorm van duurzame warmte is erg positief.”

Tekst: Leo Hoekstra, beeld: Hoogweg Paprikakwekerijen