HortiContact is al vele jaren dé relatiebeurs voor de Nederlandse glastuinbouw. Dat moet ook vooral zo blijven. In de editie 2020 voert de organisatie een aantal opvallende vernieuwingen door die meerwaarde bieden voor zowel bezoekers als exposanten. Meer expositieruimte, een uitgebreid kennisprogramma met lezingen in drie kennistheaters en zes themagebieden op de beursvloer.

Over de vernieuwde opzet HortiContact 2020 is al het een en ander gezegd in het voorwoord van deze beursspecial. Head of Events Mariëlle Schonewille voegt hieraan toe dat de upgrade is ingegeven door de wens om bezoekers nog meer te bieden dan in het verleden. “Meer in de zin van kennis die hier te halen valt en in het gemak waarmee de bezoeker antwoorden kan vinden op vragen die verband houden met actuele thema’s”, zegt zij.
“Dat laatste doen we door expaosanten de kans te bieden om zich in één van de themapleinen te presenteren die daarvoor zijn ingesteld. Zo komen clusters van exposanten tot stand die iets te bieden hebben rond de thema’s Internet of Things, zachtfruit, tuinbouwverpakkingen en cannabis. Er is ook ruimte gereserveerd voor een Innovatieplein.” De plaatsen van deze themapleinen zijn op de beursplattegrond met verschillende kleuren weergegeven.

Next Level

De vakbeurs pakt dit jaar uit met drie kennistheaters, één meer dan vorig jaar. Dat was ook nodig om een breder kennisprogramma te kunnen uitrollen, stelt Schonewille. In Kennistheater Next Level vinden drie middagen lezingen plaats van experts over actuele onderwerpen en thema’s, zoals de groeiende invloed van datastromen en -analyse op teelt en bedrijfsorganisatie.
Hoogleraar Olaf van Kooten (InHolland) is één van de sprekers. “De invloed van data groeit snel”, zegt hij. “Ook nu worden er op tuinbouwbedrijven tal van datastromen gegenereerd waar heel veel uit is te halen, maar het gebeurt nauwelijks. De reden is dat datamining gespecialiseerde kennis en software vereist en dat data-analisten en telers elkaars taal moeten leren spreken. Daar ga ik donderdagmiddag een leuk en hopelijk leerzaam verhaal over houden.”
Andere datagerelateerde inleidingen worden verzorgd door experts van Grodan (datagedreven telen) en Blue Radix, een uit Agro Energy voortgekomen startup die zich toelegt op het ontwikkelen van algoritmen en tools voor autonoom telen.

CRISPR-Cas

Veredelingsdocent Nelleke Kreike (InHolland) houdt een verhaal over CRISPR-Cas, een relatief nieuwe, snelle en DNA-techniek die voor de plantenveredeling ongekende mogelijkheden biedt. In Noord-Amerika en Azië wordt er al volop mee gewerkt, in Europa is de toepassing aan (te) strenge regels gebonden om in praktijk te kunnen brengen. Kreike vertelt het een en ander over de werking en de toepassingsmogelijkheden van deze techniek.

Kennistheater KAS2030

Het kennistheater KAS2030 NEWS Lounge heeft een uitgesproken interactief karakter. Dagelijks vinden er vraaggesprekken plaats met Wageningse onderzoekers en jonge ondernemers van startups. De organisatie is toevertrouwd aan moderator Maurice Wubben, die de gesprekken en discussies zal leiden. De precieze invulling was bij het schrijven van dit artikel nog niet bekend, maar interessant wordt het zeker.
“Iedere dag komen er in elk geval twee startups aan bod en een onderwerp dat vanuit Wageningen wordt aangedragen”, licht de bekende gespreksleider toe. Actuele thema’s die beslist aan de orde zullen komen, zijn: energie, water, robotisering en duurzaam verpakken. Ik streef er naar om telkens minimaal twee betrokkenen naast mij op het podium te hebben die zo’n thema vanuit verschillende invalshoeken kunnen belichten. Dat kan leuke discussies opleveren. Uiteraard willen we het publiek daar ook bij betrekken.”

Kennistheater Soft Fruit

Janny Trouw van ZLTO coördineert het programma voor het Soft Fruit theater en neemt een deel van de lezingen voor haar rekening. De exacte programmering wordt in de week voor de beurs vastgesteld.
“De teelt van aardbeien en houtig kleinfruit heeft zich in de afgelopen vijf jaar heel sterk ontwikkeld, zowel buiten als onder glas”, vertelt zij. Vanwege die groei, de diversiteit aan gewassen en de veelheid aan nieuwe ontwikkelingen kan ze telers van zachtfruit een breed en volwaardig kennisprogramma aanbieden. “Ik ben nog druk bezig om de laatste ideeën uit te werken en sprekers te benaderen, maar de meeste onderwerpen zijn inmiddels vastgesteld.”
De volgende onderwerpen komen volgens Trouw zeker aan bod: onderzoeksprogramma Stichting Aardbeionderzoek, onderzoeksprojecten Wageningen University & Research en de nieuwe gewasgroep houtig kleinfruit. Verder bestuiving in zachtfruit met bijen, bedrijfswaterplannen voor kasteelten, tray- en containervelden en waterrecirculatie vanaf trayvelden.
Het definitieve programma en de agenda worden uiterlijk een week voor aanvang van HortiContact 2020 bekend gemaakt op de website. Daar staat dan ook vermeld wie de genomineerden zijn voor de Innovatie Award.

Bekijk hier het actuele programma.

Tekst: Jan van Staalduinen