LTO Glaskracht organiseert samen met LTO Ledenvoordeel een inkoopcollectief gericht op mobiele waterzuivering. Op die manier wil de belangenorganisaties leden helpen om volgend jaar op een voordelige wijze mobiele zuivering in te zetten. Dit is interessant voor tuinbouwbedrijven met een relatief kleine omvang die zelf niet of nog niet kunnen investeren in een eigen installatie.

De nieuwe, strengere wetgeving rondom water en emissie voor de bedekte teelt komt snel dichterbij. In 2018 geldt een verplichte zuivering voor restwaterstromen. Glastuinders hebben verschillende opties om hieraan te voldoen. Mobiele waterzuivering inzetten is een van die opties, juist voor tuinders die nog geen exacte strategie op dit punt hebben bepaald of die een relatief klein of een verouderd bedrijf hebben.

Algemene vuistregel

Volgens LTO zullen vooral de bedrijven met weinig lozingswater per week, een klein oppervlak of weinig investeringsruimte voor mobiele zuivering kiezen. De belangenvereniging heeft daarvoor een soort algemene vuistregel opgesteld die men zou kunnen hanteren:
• Glastuinbouwbedrijf met gemiddeld 0,8 ha die wekelijks minder dan 20 m³/ha lozen
• Glastuinbouwbedrijf met gemiddeld 3,5 ha die wekelijks 20 tot 50 m³/ha lozen.

Vrijblijvend aanmelden

Leden van LTO die interesse hebben, moeten zich voor 1 december melden voor de collectieve inkoop. Dit kan via de website www.ltoledenvoordeel.nl/waterzuivering. Uiterlijk 20 december krijgen de deelnemers het collectieve aanbod toegestuurd.