Alle zuiveringsinstallaties die op de meest recente BZG-lijst (versie 5 april 2017) staan, kunnen de werkbare stof imidacloprid voor 99,5% zuiveren. Dit is voor leveranciers van gewasbeschermingsmiddelen een belangrijke stap en daarmee, ook voor telers, een positieve ontwikkeling.

Het feit dat een 99,5% zuivering voor imidacloprid mogelijk is, betekent voor bijvoorbeeld Bayer Crop Science dat het middel Admire in de glastuinbouw op termijn weer kan worden ingezet. Wel zullen het gebruik en het onderhoud van de zuiveringsinstallatie eerst nog moeten worden gecertificeerd door een geaccrediteerde organisatie. Omdat de certificering nog moet worden opgezet is het op dit moment niet mogelijk om aan de toepassingsvoorwaarden van Admire in de glastuinbouw te voldoen.

Eerst certificering ondergaan

Om Admire te mogen gebruiken stelt het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) de eis van tenminste 99,5% zuivering. Hoewel de moderne zuiveringsinstallaties dit kunnen, moeten zij voor het gebruik en het onderhoud een certificering ondergaan door een geaccrediteerde organisatie. Het zal naar verwachting minimaal één jaar in beslag nemen om deze certificering te organiseren. Dit geldt ook voor het aantonen dat een kas volledig gesloten is en er niet wordt geloosd.

Niet gebruiken of op voorraad

Zo lang de certificering van de installaties nog niet zo ver is, mogen eindgebruikers het middel Admire niet gebruiken en ook niet op voorraad hebben, omdat nog niet aan de toepassingsvoorwaarden kan worden voldaan. De BZG-lijst is opgesteld door de beoordelingscommissie zuiveringsinstallatie glastuinbouw en bevat alle installaties die gietwater in de tuinbouw op een juiste wijze kunnen zuiveren.

Tekst en foto: HortiLeads.

Gerelateerd