Het kabinet trekt dit jaar 23 miljoen euro extra uit voor Kas als Energiebron. De budgetten voor de EHG en MEI regelingen worden verhoogd en er komt meer geld voor kennisuitwisseling, onderzoek en demo’s. Daarnaast investeert het kabinet in geothermie en in afvang, opslag en levering van CO2.

In 2018 zal het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de 23 miljoen euro inzetten binnen het programma Kas als Energiebron. Het gaat om extra budget voor de EHG en MEI-regelingen (12,8 miljoen euro), 3 miljoen euro voor pilots aardgasloze glastuinbouw en 7,2 miljoen euro voor onderzoek, proof of principle-projecten en kennisuitwisseling rondom o.a. Het Nieuwe Telen. LNV werkt met LTO Glaskracht Nederland aan de daadwerkelijke invulling en organisatie. “Dit is een forse extra impuls voor de energietransitie in de glastuinbouw en een enorme stimulans voor ondernemers en de koers van onze brancheorganisatie”, aldus Sjaak van der Tak, voorzitter LTO Glaskracht Nederland.

CO2-afvang

Afvangst en levering van CO2 is van cruciaal belang voor de glastuinbouw. Daartoe is een tenderregeling Energie-innovatie gepubliceerd voor onder meer de cofinanciering van pilotprojecten en de ondersteuning van project specifieke kostenstudies van afvang, opslag en gebruik van CO2. De onderdelen voor CO2-afvang staan open voor afvalbedrijven en de industrie. Verschillende afvalbedrijven werken samen met o.a. de vereniging afvalbedrijven en LTO Glaskracht aan plannen voor CO2-afvang.

Geothermie

Er komt 22 miljoen euro beschikbaar voor EBN en TNO om de kennis van de ondergrond te vergroten over de potentie van geothermie. Dit is van belang voor gebieden in Nederland waar weinig olie- en gasboringen zijn gedaan. Het gaat om een project van EBN met TNO voor het uitwerken en aanbesteden van de herbewerking van oude bestaande seismiek en het verwerven van nieuwe seismiek.

Klimaat- en energieakkoord

Het bedrag komt uit de zogeheten klimaatenvelop van 300 miljoen euro per jaar die in het regeerakkoord werd aangekondigd. Hoe de komende jaren deze middelen besteed gaan worden is onderdeel van het klimaat- en energieakkoord dat in de loop van dit jaar tot stand zal komen. De glastuinbouw maakt onderdeel uit van de sectortafel Landbouw en Landgebruik onder voorzitterschap van Pieter van Geel en LTO Glaskracht zal samen met LNV de inbreng organiseren voor de klimaatopgave voor de glastuinbouwsector.

Bron: LTO Glaskracht, beeld: Mario Bentvelsen