In de PPS Waterefficiënte teelt op substraat inventariseren onderzoekers bij Wageningen University & Research waar de laatste knelpunten liggen om tot een emissieloze teelt in 2027 te komen en zoeken ze naar praktisch haalbare oplossingen.

De onderzoekers monitoren de waterkwaliteit in de teelt van aardbei, potorchidee en komkommer. Voor amaryllis lukt het om emissieloos te telen, mits er voldoende goed gietwater beschikbaar is. Tijdens de teeltwisseling spoelen telers het substraat door met veel water. Doordat het gewas geen natrium opneemt, is hergebruik van het spoelwater zonder verwijdering van natrium niet mogelijk.

Kwaliteit van het recirculatiewater

In de teelt van phalaenopsis en gerbera komt zink vrij van de teelttafels en dragers. Bovendien kan door meer hergebruik de concentratie zink oplopen, zelfs als geen zink meer wordt toegevoegd aan de voedingsoplossing.
Bij een teler van potorchidee is een emissieloos filtersysteem gebouwd door Bruine de Bruin, dat selectief zink (en ijzer) uit het water haalt. Dit filter zullen we het komende jaar monitoren voor het vaststellen van het effect op de kwaliteit van het recirculatiewater.

Tekst: Jim van Ruijven