De vraag van consumenten naar gezond eten neemt toe en de samenleving vraagt milieuvriendelijkere voedselproductie. De glastuinbouw sector is erg goed in het efficiënt produceren van gezonde producten zoals groenten en fruit en kan op die manier een belangrijke rol spelen in een duurzaam voedselsysteem.

Telers hebben erg veel kennis over het vergroten van productie. Aangezien de kwantiteit vaak de economische opbrengt bepaalt is er een risico dat het ten koste gaat van de kwaliteit. Met ons onderzoek willen we meer inzicht krijgen in de effecten van teeltcondities op vruchtkwaliteit.
Het doel is om een tool te ontwikkelen waarmee we helpen de teeltcondities te optimaliseren voor hoge kwaliteit, zonder dat dit ten koste gaat van kwantiteit of efficiënt gebruik van hulpbronnen.

Tekst: Rick de Jong