Een consortium van Wageningen University & Research, bedrijven en Hogescholen gaat vijf nieuwe gewassen die we nu nog niet in Nederland produceren, in Nederlandse kassen telen en onderzoeken. Het gaat om vanille, zwarte peper, wasabi, salep en saffraan. Doel is om te onderzoeken of deze gewassen de Nederlandse glastuinbouw aan nieuwe verdienmodellen kunnen helpen en of afnemers aan duurzaam geteelde, veilige producten geholpen kunnen worden.

De Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen heeft de Publiek Private Samenwerking (PPS) ‘Nieuwe veilige gewassen in de kas’ goedgekeurd. Komende drie jaar komt er een budget beschikbaar van circa 3,5 ton per jaar om te kijken of het vijftal nieuwe gewassen – vanille, salep, wasabi, zwarte peper en saffraan – perspectief biedt voor teelt in de Nederlandse kassen.

Vanille, wasabi en zwarte peper

In een eerder project is gebleken dat het businessmodel van vanilleteelt positief lijkt. In deze PPS wordt nog extra benodigde kennis gegenereerd, waarbij de focus vooral ligt op een verdere marktintroductie en het optimaliseren van de productie.
Bij wasabi en zwarte peper wordt eerst goed gekeken naar het teeltproces. Aan de hand daarvan kan ook bepaald worden of het haalbaar is om hier een verdienmodel van te maken voor in de Nederlandse kassen.

Salep en Saffraan

Bij salep spelen andere uitgangspunten een rol. Hier kijkt men met name of het mogelijk is om zo te telen, dat er salep wordt gemaakt die onderscheidend is ten opzichte van illegale import.
Saffraan is de duurste specerij ter wereld. Dit komt voor een deel door het arbeidsintensieve oogstproces, waarbij de arbeidskosten zeer hoog zijn. Om een antwoord te vinden op de vraag hoe een teeltsysteem voor saffraan eruit moet zien om deze winstgevend te maken voor telers, doet de PPS onder meer een literatuurstudie. Zo kijken de partners of het mogelijk is om dit gewas ook jaarrond in Nederland te gaan telen.

Samenwerking

Binnen de PPS “Nieuwe veilige gewassen in de kas” werken twaalf bedrijven met diverse achtergronden met elkaar samen: telers, leveranciers van uitgangsmateriaal en bedrijven uit de keten van de foodproductie. Een aantal hogescholen buigt zich over de chemische kant, zij gaan de inhoudsstoffen van deze gewassen bepalen.

Terug naar roots

Wageningen University & Research doet teeltonderzoek en ontwikkelt teeltsystemen voor wasabi. Verder ontwikkelt Wageningen University & Research ook mogelijkheden om Salep-planten die voor de Nederlandse teelt worden vermeerderd terug te planten in de natuur in het Midden-Oosten. Met dat laatste hopen de onderzoekers een bijdrage te leveren om de biodiversiteit te herstellen in het herkomstgebied van de Salep.

Kick-off

Begin april 2017 was de kick-off van het project, waarbij de verschillende partners elkaar nog beter leerden kennen. Filip van Noort, specialist nieuwe kasgewassen bij Wageningen University & Research: “Met name door de grote diversiteit in partners ontstaat er een nieuwe dynamiek die veel energie geeft.”

Bron en beeld: Wageningen University & Research BU Glastuinbouw