De Vlaamse veldslateler Patrick Vermeersch beleeft een zeer goed voorjaar. Doordat de hitte lange tijd uit de kas bleef en hij het moment van krijten tot eind mei heeft kunnen rekken, kende hij een hogere opbrengst dan in voorgaande jaren. Daarnaast was er ook voldoende afzet.

“Normaal moeten we in het voorjaar wel eens wat sla vernietigen omdat de productie de vraag overstijgt maar dat is dit jaar niet het geval”, vertelt Patrick Vermeersch. De 56-jarige Vlaming teelt in het Belgische Wingene onder een oppervlakte van 1,4 ha glas veldsla. Hij doet dat in samenwerking met een vijftiental andere telers van de West-Vlaamse REO veiling in Roeselare. Als één geheel gaat de groep lange termijncontracten aan met snijderijen die de sla onder andere in slamixen verwerken en verpakken.

Veel vraag bij particulieren

“Deze versnijders leveren aan supermarkten en daar is sprake van een grote vraag. Door corona zijn mensen meer thuis aan het koken geslagen en daardoor is de vraag naar veldsla groter”, analyseert Vermeersch de goede afzet op het moment.
Ook de productie is dit voorjaar naar behoren verlopen. De koude voorjaarsmaanden met tot laat in het jaar wintervorst zijn voor veel glastuinbouwers een doorn in het oog, maar niet voor de veldslatelers. Tien tot vijftien graden is perfect en op het moment dat de dagen lengen is het snel al twintig graden in de kas”, vertelt hij.

Krijten uitgesteld

Een minder goed klimaat voor veldsla ontstaat als de warme dagen zich aandienen. Om de zon tegen te houden is de teler dan gedwongen het kasdek te krijten. “En dit gaat ten kosten van de kwaliteit”, laat hij weten. “De plantjes hebben dan de neiging de lucht in te schieten, terwijl wij liever korte, gedrongen plantjes hebben met meer blaadjes. Dan halen we namelijk meer gewicht.”
Door de weersomstandigheden heeft de teler het tijdstip van krijten dit jaar kunnen uitstellen tot eind mei. Dit terwijl hij in voorgaande jaren al in april het dak op moest om het dek te witten. “Hierdoor hebben we langer een hogere productie kunnen halen”, legt hij uit.

Hopen op regen

Het krijten heeft een directe invloed op het kasklimaat. De temperatuur, die anders zou kunnen oplopen tot dertig graden en meer, houdt nu gelijke tred met de buitentemperatuur en ook de verdamping van de planten en dus het watergebruik verloopt veel minder snel.
In de zomer hoopt Vermeersch op rustig weer, mogelijk zelf regenachtig weer zonder hittegolven. Dan kan de opbrengst oplopen tot 1 kilo per vierkante meter, terwijl hij bij hittegolven met temperaturen boven de 30ºC niet verder komt dan 800 gram per vierkante meter. In de winter liggen de opbrengsten op 1,2 kilo per vierkante meter, maar duurt de teeltcyclus langer.
In de winter duurt het drie maanden van zaad tot oogstbare veldsla van maximaal zeven centimeter, een proces dat in de zomer maar een maand in beslag neemt.

Tekst en beeld: Jerom Rozendaal