Met ingang van 1 januari 2019 verandert LTO Glaskracht Nederland zijn naam in Glastuinbouw Nederland. Dit maakte de vereniging vandaag bekend. Glastuinbouw Nederland behartigt de belangen van ondernemers in de Nederlandse glastuinbouw en verenigt de glastuinbouwleden van LTO Noord, LLTB en ZLTO.

Woensdag 19 december tekenden de directies van LTO Noord, LLTB , ZLTO en LTO Nederland hiervoor een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. De beleidsbeïnvloeding, het aanjagen van innovaties en het stimuleren van kennisuitwisseling vindt vanaf 2019 plaats vanuit één ondernemersorganisatie. Doel hiervan is meer uniformiteit, harmonisatie en meer directe invloed vanuit de leden.

Meer invloed van leden

“Zowel voor onze ondernemers, onze partners, het kabinet en andere overheden als de samenleving geeft deze naam meer duidelijkheid over wie wij zijn en waar we voor staan”, verklaren voorzitter Sjaak van der Tak en directeur Ruud Paauwe. Voor de leden breekt het moment van intensieve participatie aan. Zij krijgen meer invloed bij het vormen van standpunten en het maken van strategische keuzes op belangrijke dossiers.
Naast de landelijke organisatie bestaat Glastuinbouw Nederland uit zeven regio’s met sub-regio’s. Glastuinbouw Nederland blijft werken vanuit het HortiVERSum in Zoetermeer. LTO Glaskracht Nederland blijft de juridische entiteit.

Bron: LTO Glaskracht Nederland. Foto: Mario Bentvelsen.

Gerelateerd