Onder grote belangstelling is Ted Duijvestijn onlangs geïnstalleerd als eerste groene practor (boegbeeld, inspirator en motor, verantwoordelijk voor kennisontwikkeling) in Nederland. Vanuit Lentiz mbo Oostland werkt hij de komende jaren aan het practoraat ‘Circulaire Kas en Tuinbouw Innovatie’.

Tijdens de bijeenkomst, die werd gehouden bij WUR Glastuinbouw in Bleiswijk, zijn de eerste resultaten gepresenteerd van het project Hybride leren van SOB Oostland. De businessunit Glastuinbouw van Wageningen University & Research zal zich, samen met Delphy, inzetten om de experimenten met data gestuurd telen en fossielvrij telen naar mbo-niveau te vertalen. Op deze wijze krijgt de sector maximaal invloed bij kennisontwikkeling, kennisdeling om dit aan te laten sluiten bij de praktijk van de dag. WUR zal de komende jaren leerlingen van Lentiz/mbo Oostland helpen opleiden op het gebied van fossielvrije glastuinbouw.

Belangrijke innovaties

Tomatenteler Ted Duijvestijn zorgt er als eerste ‘groene’ practor in Nederland onder andere voor dat de belangrijke innovaties in de tuinbouwsector deel gaan uitmaken van het opleidingsprogramma van de studenten. Practoraten zijn – naar analogie van de lectoraten in het hbo – gericht op het delen van innovatieve kennis en ervaring, om zo te komen tot verdere kwaliteitsverbetering van mbo-opleidingen.

Het project met WUR, Delphy en Lentiz/mbo Oostland wordt mede gefinancierd door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de Gemeente Lansingerland.

Tekst: Eric Poot, beeld Jan van Staalduinen