Anderhalf jaar na de installatie van het door hemzelf en Screen4Seasons ontwikkelde spouwscherm weet komkommerteler Sjaak van Dijk dat hun concept een schot in de roos is. Terwijl de rekenmeesters van Wageningen University & Research nog aan het eindrapport werken, zegt de innovator uit Pijnacker zonder aarzelen dat hij de meerkosten ten opzichte van een enkel scherm al ruimschoots heeft terugverdiend.

Vier luttele centimeters. Dat is de afstand tussen de twee hoog-lichtdoorlatende Luxous schermdoeken die Sjaak en zoon Jimco van Dijk lieten installeren om minder afhankelijk te zijn van de grillige energiemarkt. De technische ins en outs zijn uitgebreid beschreven in het december nummer van Onder Glas. Na twee stookseizoenen te hebben gemeten, stellen kasklimaat- en HNT-expert Peter van Weel en onderzoekers van WUR in opdracht van Kas als Energiebron hun eindrapport samen.

Kieren zonder kouval

Van Dijk senior heeft nog geen idee hoe de cijfers er uitzien, maar weet voldoende om nog steeds vierkant achter het spouwscherm te staan. Door de korte tussenafstand kan de lucht tussen de schermen niet circuleren, wat meer energie bespaart dan een conventioneel dubbel scherm. Bovendien treedt er geen condensvorming op en blijft het onderste scherm daardoor brandschoon. “Voor ontvochtiging trekken we vier kleine kieren in het hoogste deel van de kas. Ze werken als smalle schoorsteentjes, waardoor er geen kouval optreedt en het klimaat superegaal blijft”, aldus de komkommerteler. “Dat is ook aangetoond met loggers en rookproeven. Alleen de klimaatwinst is al voldoende om de bescheiden meerkosten binnen één teeltjaar terug te verdienen. Daar twijfel ik geen moment aan. Daarmee wordt de terugverdientijd van de installatie als geheel ook een stuk korter.”

Nek uitgestoken

Hoewel hij trots is op de performance van zijn nieuwste geesteskind, heeft de innovator het patent bewust aan zich voorbij laten gaan. “De installateur heeft mijn idee opgepakt en veel tijd en energie gestoken in de technische realisatie. Dat was niet zonder risico”, zegt hij. “Zij hebben hun nek uitgestoken en mogen daar nu de vruchten van plukken. Ik weet dat ook andere telers inmiddels interesse hebben. Wat me zeer heeft verbaasd, is dat de grote scherminstallateurs geen belangstelling hadden toen ik eerst bij hen aanklopte. Het zijn dus echt niet altijd de grote spelers die innovatie aanjagen. Kleine partijen zoals Screen4Seasons hebben misschien net wat meer lef of zien minder beren op de weg. Hoe het ook zij, het idee is opgepakt en blijkt heel goed te werken.”

Tekst: Jan van Staalduinen, beeld: Tijs Kierkels