Binnen het Europese project Geofood loopt onderzoek naar optimale benutting van een geothermische bron door kasverwarming te combineren met andere agrarische productieprocessen. Wageningen University & Research is bij dit onderzoek betrokken. Een van de opties is visteelt in recirculerende aquacultuursystemen (RAS).

Het is mogelijk om de warmtevraag van een visteeltbedrijf te berekenen met een nieuw model aan de hand van het klimaat, de vissoort en het waterverbruik. Het berekent ook hoeveel warmte de visteelt kan gebruiken uit een bestaande geothermische bron die gekoppeld is aan een kas. Het retourwater uit de kasverwarming is bijvoorbeeld nog warm genoeg om de visteelt te verwarmen.

Lage warmtevraag kas

De visteelt kan ook warmte afnemen in de zomerperiode wanneer de warmtevraag van de kas laag is. Een visteeltbedrijf als extra afnemer van geothermische warmte zou het draagvlak voor een project kunnen vergroten. Bovendien zijn er voordelen te behalen voor kas en RAS door water- en nutriëntstromen te koppelen. De financiering van het onderzoek is afkomstig van het Europese Geothermica – Era net Cofund Geothermal. RVO en Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen ondersteunen de Nederlandse deelname.

Tekst: Alexander Boedijn