Deze maand is budget toegekend aan een driejarig onderzoek naar een zogenoemde digitale tweeling: een virtuele representatie van een tomatengewas in een kas. Het onderzoek zal een prototype ontwikkelen waarmee meerdere rassen kunnen worden gemonitord en bijgestuurd via een digitale representatie van het gewas, in de computer.

Met die gegevens kunnen de onderzoekers een digitaal 3D-model creëren van de kas en de planten, en voorspellingen maken over de tomatenkas in de echte wereld. Op deze manier is bijvoorbeeld de groei te voorspellen en op basis daarvan zijn automatisch de kasinstellingen aan te passen zoals belichting, vochtigheid of temperatuur, zodat de groei optimaal is.

Wat echt spannend zou zijn, is als we de digitale tweeling kunnen gebruiken om bepaalde scenario’s door te rekenen waarvoor we niet zo makkelijk een experiment kunnen opzetten. Bijvoorbeeld om te kijken wat er gebeurt als je een ander soort glas in de kas zou zetten, of als je een nieuw tomatenras gebruikt, misschien zelfs eentje die nu nog niet eens bestaat.

Tekst: Pieter de Visser