Voor telers is het van belang om te weten hoeveel reserves hun gewas heeft. Dat kan nu alleen nog worden gemeten door bladeren of vruchten in te sturen naar een laboratorium en te wachten op de analyse.

Er is onderzocht of het mogelijk is om met hyperspectraal camera’s direct de gehaltes aan suikers en zetmeel, drogestof, chlorofyl en nutriënten in het gewas te meten. Hyperspectraal camera’s leveren per pixel een reflectiespectrum van het invallende licht, waardoor chemometrie en beeldanalyse kunnen worden gecombineerd.

Er is gekeken in het zichtbare en infra rood gebied, van 400 tot 1700 nm. De resultaten zijn veelbelovend: met hyperspectraal camera’s zijn gehaltes aan suikers in bladeren en vruchten, chlorofyl en drogestof percentage en de bladdikte goed te bepalen. Dit maakt het mogelijk om op basis van deze camerabeelden klimaat te sturen of teeltstrategie aan te passen.

Tekst: Gerrit Polder.