De energietransitie wint aan momentum. Stap voor stap worden fossiele brandstoffen ingewisseld voor duurzame zonne- en windenergie. Daarbij lopen we helaas ook tegen problemen aan.

Congestie vat de huidige problematiek van het Nederlandse elektriciteitsnet goed samen. Op meer dan 250 plekken is de capaciteit om stroom te transporteren onvoldoende. Het probleem is dus groot en voorlopig blijft dat zo, omdat het verzwaren en uitbreiden van het net nou eenmaal veel tijd (3 tot 7 jaar) en geld kost. Hoe kunnen we het capaciteitsprobleem in de tussentijd zo duurzaam mogelijk oplossen?

De oplossing bestaat uit microgrids en smart grids

Microgrids en smart grids zijn op zichzelf staande energienetwerken die samen met of onafhankelijk van het traditionele energienet functioneren. Lokale, duurzame energiebronnen worden hierin geïntegreerd en afhankelijk van de situatie wel of niet gekoppeld aan het traditionele energienet.
Een microgrid is een mini versie van het reguliere energienet. Een smart grid is het slimme broertje dankzij het bijbehorende meet- & regelsysteem dat ervoor zorgt dat de grid zo duurzaam en efficiënt mogelijk werkt. Zo kun je bijv. beschikbare energie die niet nodig is op een juist moment verkopen. Op zich is het creëren van op zichzelf staande energienetwerken met behulp van bestaande assets, waaronder gasmotoren, zonnepanelen, noodstroominstallaties en energie opslag middelen zoals accu’s niet zo bijzonder. Wat zowel de micro- als smart grids zo bijzonder maakt, is het door Pon Power ontwikkelde energie optimalisatie systeem, de Grid Controller.

Van fossiel naar duurzam

De assets binnen een grid wisselen continu informatie met elkaar uit via de Grid Controller. Deze Controller gebruikt algoritmes om te berekenen wat op enig moment het meest efficiënt is om te doen. Denk hierbij aan het optimaliseren op zo ‘groen’ en stil mogelijk, terwijl er tegelijkertijd rekening gehouden wordt met de betrouwbaarheid en het kostenplaatje.
Micro- en smart grids passen goed bij de overgangstijd waarin we nu verkeren, van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. De grids combineren namelijk traditionele energieopwekking (gasmotoren en een diesel noodstroominstallatie) met duurzame energie oplossingen (zonnepanelen en energie opslag middelen).

Wilt u meer weten over micro- en smart grids en hoe ze werken? Neem dan gerust contact op met Nico van den Biggelaar van Pon Power via 078 – 642 04 20 of kijk voor meer informatie over innovatieve energie oplossingen op onze website.