Met de ontwikkeling van de Kathari ultrafiltratie completeert Van der Ende groep haar waterbehandeling assortiment. De Kathari is voortgekomen uit de natriumverwijderaar Poseidon.

Bij veel telers is natriumophoping een belangrijke reden om drainwater te lozen. De Poseidon verwijdert het natrium uit drainwater en bespaart op nutriënten en water. Het systeem bestaat uit een meertrapsfiltratie met ultrafiltratie als belangrijk onderdeel voor het verwijderen van virussen, bacteriën en schimmels. Dit om vervuiling in de overige filtratiestappen te voorkomen.

Met de opgedane ervaring van de natriumverwijderaar is de destijds gebruikte deeltechniek nu doorontwikkeld tot de huidige ultrafiltratie. Het realiseert een log 4 reductie van virussen en schimmels en log 6 reductie van bacteriën, door toepassing van ultrafiltratie middels membraantechniek. Hierbij worden de virussen, bacteriën en schimmels fysiek gescheiden van het drainwater. Ultrafiltratie is een energiearme, economisch interessante en duurzame techniek.

Meer info: Van der Ende Groep
Stand D104 / E115