Een nieuw stappenplan houtstook voor glastuinbouwondernemers, inclusief rekenmodel, wordt op 1 december gelanceerd tijdens de bijeenkomst van de studiegroep bio-energie. Door de hernieuwde belangstelling voor met name houstookinstallaties heeft Energy Matters dit stappenplan een grondige update gegeven.

In het stappenplan houtstook is beschreven wat er allemaal bij komt kijken: emissie-eisen, vergunningen, mogelijke subsidies, welk type hout bij welke ketel past en waar je op moet letten als er hout moet worden gecontracteerd. Zo zit er ook een voorbeeld van een houtcontract bij.
Daarnaast is het veelgebruikte rekenmodel houtstook bijgewerkt. Met de Quickscan kunnen glastuinbouwondernemers achterhalen of houtstook voor hen een rendabele business case oplevert. In het voorziene nieuwe model wordt naast een houtketel tevens een hout-WKK opgenomen waar de rentabiliteit beter van is.

Studiegroep Bio-energie

Stappenplan en rekenmodel worden gelanceerd tijdens de bijeenkomst van de studiegroep Bio-energie van Kas als Energiebron op donderdag 1 december. Deze studiegroep wordt twee keer per jaar georganiseerd door en voor glastuinbouwondernemers met (interesse in) een bio-energie-installatie, zoals een houtketel of (co)vergister. Ook ondernemers die interesse hebben in het afnemen van hernieuwbare restwarmte, biogas of groene CO2 zijn welkom. Tijdens de bijeenkomsten worden kennis en ervaringen uitgewisseld over onder andere biomassaprijzen en contracten, innovaties en economie, het verkrijgen of leveren van biomassa, groene CO2, restwarmte- of biogas. Maar ook over subsidies, emissienormen en vergunningen komen aan de orde.

Informatie

De studiegroep wordt georganiseerd door Energy Matters in samenwerking met glastuinders, in opdracht van het programma Kas als Energiebron, het innovatie- en actieprogramma van LTO Glaskracht Nederland en het ministerie van Economische Zaken.

Tekst: Dennis Medema, Innovatiespecialist Kas als Energiebron, LTO Glaskracht Nederland.

Gerelateerd