Onderzoekers van Wageningen University & Research hebben een nieuw antiserum ontwikkeld dat Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) moeiteloos en zeer specifiek kan aantonen in geïnfecteerd plantmateriaal en zaden. De diagnostica zijn ontwikkeld door Prime Diagnostics, onderdeel van Wageningen University & Research.

Het antiserum kan gebruikt worden in DAS-ELISA, een toetsmethode die algemeen wordt gebruikt door keuringsdiensten en kwaliteitslaboratoria van zaadbedrijven. Deze toets helpt zaadproducenten en veredelaars van groentegewassen wereldwijd om zekerheid te krijgen over de gezondheid van zaadpartijen, jonge planten en uitgangsmateriaal.
Het tegengif reageert specifiek op een breed panel van ToBRFV-isolaten en laat een lage reactiviteit zien op verwante virussen. Het is nu beschikbaar voor gebruik in routinematige kwaliteitscontrole.

Virus makkelijk overdraagbaar

Het Tomato brown rugose fruit virus komt voor op tomaat, paprika en Spaanse peper en kan schade veroorzaken in de teelt. Het is nauw gerelateerd aan het Tabaksmozaïekvirus (TMV) en het Tomatenmozaïekvirus (ToMV), alle drie behorend tot de groep van tobamovirussen. Het rugose virus doorbreekt echter bestaande resistenties in tomaat tegen TMV en ToMV.
Tobamovirussen zijn zeer besmettelijk en worden makkelijk via contact (mechanisch) verspreid. Daarnaast zijn deze virussen via zaad overdraagbaar op jonge planten.
ToBRFV kan ook Petunia, zwarte nachtschade en Chenopodium-soorten infecteren. Het virus is sinds 1 oktober 2019 een (gereguleerd) quarantaine-organisme in de Europese Unie en sinds eind augustus 2020 gelden er strenge eisen ten aanzien van zaadpartijen.

Tekst: José van Beckhoven, beeld: WUR Glastuinbouw en Wageningen Plant Research