In het kader van Kas als Energiebron zijn we bezig met de afronding van de literatuurstudie ‘Temperatuurintegratie: verleden, heden en toekomst’.

Doel is om bestaande kennis over temperatuurintegratie over langere perioden te inventariseren en bruikbare boodschappen voor nieuwe ontwikkelingen te formuleren. Aanleiding is de noodzaak om in Het Nieuwe Telen het piekverbruik en de kosten van duurzame warmte te beperken. Eind 2018 is een goedbezochte workshop gehouden over dit onderwerp. Telers gebruiken temperatuurintegratie in de praktijk op korte termijn veel, maar over een langere periode niet of nauwelijks.

Als oorzaken gaven telers aan: kennisgebrek over de fysiologische grenzen, angst om het gewas in onbalans te brengen, temperatuurintegratie over een korte periode is vaak voldoende zodat men de noodzaak niet ziet en dubbelscherm en folie doen al heel veel in termen van temperatuurbeheersing. Een vraag die steeds nadrukkelijker op tafel komt is wat de implicaties zijn van de fossielvrije kas. Is korte-termijn temperatuurintegratie dan nog steeds voldoende? Het project wordt gefinancierd door het Ministerie van LNV en Glastuinbouw Nederland.

Tekst: Anne Elings