Een lage plaagtolerantie, een totaaloogst systeem, een korte teeltduur en koele teeltomstandigheden vormen een grote uitdaging voor de biologische bestrijding van plagen. In de teelt van eenjarige zomerbloeiers komen al deze aspecten samen. Genoeg stof voor het project ‘Green Challenges’, dat begin dit jaar is afgerond.

Eén van de projectdoelen was het ontwikkelen van een systeemaanpak voor bladluisbestrijding in eenjarige zomerbloeiers op basis van functionele biodiversiteit. Uit het onderzoek bleek dat het afwisselen van rijen met bladluisgevoelige en bladluisresistente eenjarige zomerbloeiers de verspreiding van bladluis kon remmen.

Macrolophus populatie opbouwen

Daarnaast is gewerkt aan een strategie rondom de populatie-opbouw van de roofwants Macrolophus pygmaeus in opeenvolgende teelten van eenjarige zomerbloeiers. Om een Macrolophus populatie op bedrijfsniveau op te bouwen moet een teler al in de winterperiode beginnen. Pelargonium bleek, met de juiste keuze voor soort en cultivar, een goede waardplant voor een vroege opbouw van een Macrolophus populatie. Om deze roofwantsen vervolgens effectief in te kunnen zetten op de plekken waar ze nodig zijn, is een systeem nodig om ze te verplaatsen. Dit systeem moet nog verder worden ontwikkeld.

Tekst: Marjolein Kruidhof