Als je voor langere tijd geen CO2 kunt doseren, dan kan dat ruim 20% aan groei kosten. Daarom moet je de invloed van koolzuurgas niet onderschatten. Maar met een ruim van tevoren geplande teeltstrategie kun je hier zeker op inspelen.

Het lijkt een open deur, maar doseren van CO2 moet toch constant onder de aandacht worden gebracht. Een aantal chrysantentelers is de afgelopen weken weer met de neus op de feiten gedrukt, nadat OCAP een tiental dagen helemaal niet en hierna een aantal weken maar gedeeltelijk zuivere CO2 leverde. De groei was al minder door het donkere voorjaarsweer, maar door het gebrek aan extra CO2 halen de takken de prognoses niet.

Lichtbenuttingsefficiëntie

Via vele jaren teeltregistraties is meer bekend over de invloed van CO2 op de groei in chrysant. Daarbij is de gerealiseerde groei en de verkregen hoeveelheid licht met elkaar gecombineerd en uitgedrukt in lichtbenuttingsefficiëntie (LBE). Er zijn namelijk wel meer perioden geweest waarin er geen zuivere CO2 beschikbaar was, of de rookgasreiniger van de WKK een tijd defect was. Door de gerealiseerde LBE te vergelijken met een eerder jaar of met een collega-teler, krijg je inzicht in de invloed van CO2 op de groei.
Zo is duidelijk geworden dat een teeltronde lang niet doseren ruim 20% aan groei kan kosten. Dit is onder ander afhankelijk van het jaargetijde. Dat percentage komt ook weer niet uit de lucht vallen: uit onderzoeken en in theoretische modellen kom je ook dit soort waarden tegen.

Energiemarkt

Is het niet OCAP die tijdelijk minder kan leveren, dan is het tegenwoordig wel de energiemarkt die ervoor zorgt dat er minder wordt gedoseerd. Elektraprijzen zijn in de randuren van de dag vaak hoger dan overdag, waardoor WKK’s uit staan op het moment dat het gewas wel CO2 vraagt.
Tot een paar jaar terug was koolzuurgas via de WKK een ‘gratis’ bijproduct, nu is dit wel even anders. Zo kost een kilo CO2 ongeveer 20 cent als de elektraprijs overdag 100 euro per MW lager is dan in de avond.

Strategie bepalen

Het is dus belangrijk, om voor de start van een teelt de CO2-strategie te bepalen. Het kan een keuze zijn om de WKK overdag uit te houden en vaak is het al ruim van tevoren bekend als OCAP in langdurig onderhoud gaat. Dan is het dus zaak om hierop in te spelen door dunner te planten en/of meer dagen vegetatief te telen. Hoeveel planten hangt af van het aantal kg/m² dat er minder gedoseerd zal worden en het aantal uren dat dit het geval zal zijn. Een vuistregel: ieder uur per dag minder doseren met 150 kg/ha is één stek minder per m² planten.

De Perfecte Chrysant

In de volgende projectfase van De Perfecte Chrysant op het Improvement Centre in Bleiswijk zullen we in de voorjaars- en zomerteelten een vergelijking maken met lage en hoge CO2 doseercapaciteiten en het zo efficiënt mogelijk benutten van CO2, via knijpen van de luchtramen, koelen en vernevelen. Dan komt er dus nog meer kennis beschikbaar over de invloed van koolzuurgas op de groei.

Tekst: Paul de Veld, Delphy, beeld: Fotostudio G.J. Vlekke