De gasprijs is in korte tijd extreem hoog geworden. Direct en indirect is daardoor de stroomprijs ook enorm gestegen. Daarom staan alle bedrijven met belichte teelten voor de vraag: wat te doen met belichten deze winter?

Als bij chrysant het antwoord op die vraag is: “ik ga minder belichten” dan volgt daaruit de vraag “hoe moet het teeltschema dan aangepast worden om voldoende gewicht en productkwaliteit over te houden?” Hierover hebben wij als Delphy de afgelopen tijd veel berekeningen voor klanten gemaakt met ons groeimodellerings-programma QMS Chrysant. Om een indruk te geven hoe dat werkt, staat in onderstaand schema weergegeven hoe je als teler de plantdichtheid moet aanpassen als je incalculeert dat je de belichting een aantal uren per dag deels uitschakelt.

Afschakelen

In het schema is berekend hoeveel je dunner moet planten bij de prognose dat je gemiddeld een aantal uren per dag deels afschakelt in verband met de hoge elektraprijs. In dit voorbeeld moet je dan 2,7 stekken per m² minder planten als er gemiddeld over de teelt per dag 3 uur 50 μmol wordt afgeschakeld. Je bespaart dan 5,5 kWh/m² elektra.
Uit dit soort berekeningen blijkt dat je best grote aanpassingen aan het teeltschema moet doen om voldoende takgewicht te oogsten, als je een paar uurtjes per dag bezuinigt op stroom.

Grote consequenties

Minder belichten is een eenvoudige maatregel die je relatief makkelijk kunt uitvoeren, maar die grote consequenties heeft. Telers moeten zich dat goed realiseren. Het gevaar is namelijk groot dat door te weinig belichten het takgewicht, de steelstevigheid en de bloemkwaliteit zodanig negatief beïnvloed wordt dat de opbrengsten er erg onder gaan lijden. Daarom hanteer ik de volgende richtlijn: komende winter liever verlies lijden óndanks een goede kwaliteit, dan nóg meer verlies lijden dankzij een slechte kwaliteit.

Tekst: Theo Roelofs, Delphy