De afgelopen jaren hebben we voor verschillende gewassen de drempelwaarde voor natrium (Na) in het wortelmilieu onderzocht. Het algemene doel was om erachter te komen of deze waarden hoger konden zijn dan de huidige praktijk.

Als dit mogelijk is, zouden telers de frequentie van spuien kunnen verminderen of zelfs helemaal kunnen vermijden. Globaal hebben we gezien dat de drempel zelfs drie keer hoger kan liggen dan wat nu in de praktijk gebeurt.

Niet bang voor hoge Na-concentraties

Voor zoutarme gewassen zoals tomaten was dit misschien niet zo’n verrassing, maar voor zoutgevoelige soorten, zoals rozen en phalaenopsis, wel. Zelfs voor deze groep gewassen lijkt het duidelijk dat de meest beperkende factor niet de concentratie van Na zelf is. Cruciaal is juist om het gewas een minimale voeding (niet te lage K, Ca of Mg) te geven en tegelijkertijd een bepaalde EC niet te overschrijden, waarna zoutstress optreedt.
In de praktijk zou dit betekenen dat telers niet bang hoeven te zijn voor hoge Na-concentraties zolang de ‘overige voedingsstoffen’ ook hoog genoeg zijn. Dit kan door een hogere EC te accepteren. Rassen met een lagere gevoeligheid voor een hoge EC helpen daar ook bij.

Tekst: Tomasso Barbagli