Het project ‘Pilot voor CO2 uit buitenlucht’ is van start gegaan. Doel van het project is om tot een CO2-afvang en -doseersysteem te komen die de CO2-concentratie in de kas tot de gewenste concentratie kan verhogen met CO2 uit de buitenlucht. Het project heeft als doel om tot een maximale kostprijs van de CO2-winning uit de buitenlucht te komen van 40 euro per ton CO2. Projectuitvoerder TNO bouwt hiervoor een kleine pilotinstallatie.

De aftrap van het project vond plaats tijdens een bijeenkomst van de begeleidingscommissie van het project. Tijdens de bijeenkomst discussieerden de commissieleden over de inpassing van het systeem in de kas en al bestaande CO2-doseersystemen. De focus lag hierbij vooral op de CO2-concentraties, CO2-capaciteit, afmetingen en doseertijden.

Eerste fase

De eerste fase van het project bestaat uit beantwoorden van een aantal technische vragen, die invloed hebben op het ontwerp van de pilotinstallatie. Het onderzoeksteam zoekt in deze fase antwoorden op de vragen welke luchtstromen en welke temperaturen er in een typische kas aanwezig zijn.

Geschikte adsorptiematerialen

De projectleden vervolgen het onderzoek door het onderzoeken en testen van adsorptiematerialen in het laboratorium om uit te vinden welke materialen het meest geschikt zijn om de CO2 aan zich te binden. Op basis van dit onderzoek analyseert TNO Onderzoek en Advies hoe het CO2-afvang en -doseersysteem in de kas geïntegreerd kan worden.

Tests

Het onderzoeksteam bouwt ook een kleine pilotinstallatie om het CO2-afvang en -doseersysteem in de praktijk te testen. Deze tests vinden zowel plaats in een laboratorium als in een kas op locatie bij een tuinder. Hierbij test het projectteam ook de economische en technische haalbaarheid van de installatie, met het oog opschaling en verdere productontwikkeling.

Project

Het project wordt uitgevoerd met Topsector Energiesubsidie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (TCCU117014) en een bijdrage vanuit LTO Glaskracht Nederland in het kader van het programma Kas als Energiebron. Dit is het innovatie- en actieprogramma van LTO Glaskracht Nederland en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Bron: Kas als Energiebron. Foto: VidiPhoto.

Gerelateerd