Zonneparkontwikkelaar PowerField uit Dokkum heeft een optie genomen op 12 hectare grond in glastuinbouwgebied de Koekoekspolder in IJsselmuiden. PowerField pacht de grond van de gemeente Kampen om er een grootschalig zonnepark te realiseren. Wanneer het project dit voorjaar een subsidieregeling SDE+ toegewezen krijgt, zal het zonnepark op zijn vroegst eind dit jaar of begin volgend jaar gerealiseerd worden.

Sale Wiersma, projectleider van het glastuinbouwgebied, geeft aan dat het om twee kavels in de buurt van de Verkavelingsweg gaat: één kavel van 8,5 hectare en één kavel van 4,3 hectare. De bedoeling is dat op deze grond 40.400 panelen komen met een totaal vermogen van 10,1 MWp. PowerField heeft de bouwvergunning voor het zonnepark al binnen, waardoor voor het bedrijf enkel de vraag resteert of het project een subsidie SDE+ krijgt. In de komende openstelling van dit voorjaar gaat het bedrijf hier een aanvraag voor indienen.

Aanlegkosten 8 miljoen

Een woordvoerder van PowerField geeft aan dat het bedrijf denkt dat de kans groot is dat de subsidie wordt toegewezen. De kosten voor de aanleg van het zonnepark liggen rond de 8 miljoen euro. Als PowerField de optie licht dan verpacht de gemeente de kavels voor minimaal 15 jaar aan het bedrijf. Wiersma denkt dat de twee kavels aan PowerField worden aangeboden omdat deze naar verwachting niet op korte termijn verkocht worden. “Het gaat om twee minder gebruikte kavels die aan de rand van het glastuinbouwgebied liggen.”

Alternatief gebruik van kavels

De belangstelling van de exploitant van zonnevelden geeft volgens Wiersma aan dat de Koekoekspolder ook interessant is voor andere bestemmingen dan alleen de tuinbouw. Dit biedt vooral bij de minder gebruikte kavels mogelijkheden voor transacties. In het onlangs goedgekeurde ‘Aanvalsplan Koekoekspolder’ staat dat de gemeente nadenkt over verruiming van het gebruik van kavels, zoals die voor duurzame energie zoals dit project voor zonneparken. Het plan adviseert om te onderzoeken in hoeverre het huidige bestemmingsplan nog toereikend is om succesvol te kunnen opereren in de markt voor de verkoop van tuinbouwkavels.

Andere uitgiftevoorwaarden

De gemeente Kampen wil meer bedrijvigheid in de Koekoekspolder, zonder de telers in het glastuinbouwgebied in de bedrijfsvoering te benadelen. Naast projecten voor duurzame energie, wordt er ook overwogen om alternatieve teelten en bedrijfsondersteunende secundaire bedrijfstakken de ruimte te bieden in het glastuinbouwgebied. ‘We willen voor initiatieven meer maatwerk kunnen leveren om plannen mogelijk te maken’, aldus het plan. In het plan staat ook het idee om te kijken naar de mogelijkheden voor andere uitgiftevoorwaarden dan verkoop van de kavels. ‘Wij zullen kritisch kijken of we met het onderdeel (erf)pacht, of alternatieven daarvan, een deel van de markt kunnen bedienen’, aldus het aanvalsplan.

Bron: De Stentor. Beeld: Thinkstock.

Gerelateerd