Hij zat ontspannen te luisteren naar de woorden van juryvoorzitter René Hendriks (OptiFlor) en initiator Jan Post (Floricultura). Ging iets meer rechtop zitten naarmate het rapport van de jury vorderde en toen de innovatieve potkraag voor de phalaenopsis werd geroemd, kreeg de zichtbaar verbaasde Eric Moor (Sion) het voorzichtige vermoeden dat de Klaas Schoone Memorial Award 2019 aan hem zou worden overhandigd. Een warm, welgemeend applaus van de zaal bekrachtigde de keuze van het beoordelingscomité.

In het door Jan Post voorgelezen juryrapport werd Eric Moor omschreven als een pionier die altijd bereid is om opgedane kennis te delen, de discussie aan te gaan en op die manier de phalaenopsissector in meerdere opzichten vooruit helpt. ‘Moor brengt ideeën tot leven, zowel op gebied van teelttechniek als marketing. De kraag tegen overbeworteling is daar een tastbaar voorbeeld van.’ In een eerste reactie noemde Moor de prijs een mooie blijk van waardering van collega’s uit de sector.

Limiteren

Het jaarlijkse seminar van Floricultura, als onderdeel van de FlowerTrials, kreeg dit jaar als thema: ‘Een wereld te leren’. Directeur Ronald van Geest stond in zijn presentatie vooral stil bij de situatie in de potorchideeënsector. De markt staat onder druk en de belangrijkste vraag voor Van Geest is hoe de sector met elkaar een dergelijke crisis in de toekomst kan voorkomen. Hij durfde te stellen dat het dal naar zijn mening is bereikt, hetgeen na de zomerperiode moet blijken. “Uitwisselbaarheid is een belangrijke oorzaak van de neerwaartse prijsspiraal. Het antwoord moet liggen in onderscheidend vermogen en innovatief ondernemen”, benadrukte hij. Wegblijven van overproductie, zo luidt zijn dwingende advies. Zijn bedrijf wil en zal daarin meedenken en allereerst lering trekken uit de achterliggende periode. Limiteren ziet hij als remedie tegen overproductie. Daarom zal het veredelingsbedrijf meer en meer inzetten op exclusieve en onderscheidende series van nieuwe variëteiten.

Kwaliteit

Aansluitend luisterde de goedgevulde zaal naar de visie en ervaringen van Stefan van Vuuren, mededirecteur van rozenteeltbedrijf Porta Nova uit Waddinxveen. Een bijzondere uitnodiging, zo omschreef Van Vuuren zijn aanwezigheid. “Bij de ontwikkeling van ons bedrijf heb ik de potplantensector immers regelmatig als voorbeeld genomen; nu zijn de rollen blijkbaar omgedraaid.” Het vooruitstrevende rozenbedrijf heeft zich de afgelopen jaren weten te onderscheiden in een sector die onder druk stond. Door de keuze voor het ras Red Naomi!, schaalvergroting, merkstrategie, maar vooral de stringente focus op kwaliteit, is Porta Nova er de afgelopen tien jaar in geslaagd de productie te verdubbelen tot 60 miljoen rozen per jaar én zeer onderscheidend te zijn in de markt. Dat is de uitdaging die de telers van phalaenopsis momenteel moeten aangaan. Een wereld te winnen is allereerst een wereld te leren.

Tekst: Roger Abbenhuijs.

Gerelateerd