Afgelopen week maakte het AD melding van een sterk toegenomen vraag naar tuinplanten vanuit het Verenigd Koninkrijk. Vanwege de naderende Brexit, die vanaf 1 januari 2021 tot hogere invoertarieven kan leiden, zouden groothandelaren en tuincentra extra voorraden aanleggen om zich daartegen in te dekken. “Voor sommige producten geldt dat misschien meer dan voor andere. Wij zien niet veel verschil”, meldt salixteler Peter Bontekoe uit Boskoop.

Plantenpaspoort en keuringen

De Boskoopse tuinplantenteler is voor meer dan de helft van zijn omzet afhankelijk van de Britse markt en niet van zins die markt op te geven. “Natuurlijk is het spannend hoe de handel na de uittreding van het Verenigd Koninkrijk zal verlopen”, zegt de ondernemer. Hij heeft zich goed voorbereid en verschillende scenario’s tegen het licht gehouden. Doorslaggevend voor de administratieve rompslomp en daarmee samenhangende kosten is de vraag of het VK het Europese plantenpaspoort zal erkennen en hoeveel aanvullend keuringswerk er nodig zal zijn.
“Meer vereiste keuringen zullen vooral ten koste gaan van de daghandel”, verwacht Bontekoe. “Wij hebben onze klanten al laten weten dat eventuele meerkosten op dat vlak worden doorberekend. Op de grote contracten, die voor ons veel belangrijker zijn dan de daghandel, heeft het vermoedelijk weinig invloed. Wij zien nog geen terughoudendheid bij onze afnemers.”

Wisselende ervaringen

Van structureel hogere vraag in de aanloop naar de definitieve uittreding heeft de teler niet veel gemerkt. Er zijn hooguit wat kleinere orders naar voren gehaald. “Ik kan me ook niet voorstellen dat er enorme voorraden worden aangelegd. Daarvoor is het risico in de weersafhankelijke tuinbranche te groot”, vult Bontekoe aan. Desondanks bevestigt hij dat collega’s in zijn omgeving spreken van een piekende vraag vanuit Engeland. Volgens bronnen die in het AD-artikel zijn geciteerd, zou er vooral vraag zijn naar langdurig houdbare artikelen die al in de lift zaten, zoals (zacht)fruitplanten en buxus.

Voorschot op voorjaarshandel

Koen Peeters van kwekerij Fikona uit het Belgische Lier, die zowel (overwegend) groene kamerplanten als buxus teelt, ziet voor dat laatste product een voorzichtig herstel na moeilijke jaren, waarin het areaal flink is teruggelopen. “Schimmels en de opkomst van de buxusmot hebben de vraag naar buxus geen goed gedaan, maar de mot lijkt beter onder controle te komen. De vraag vanuit de handel trekt daardoor weer aan, ook van Engelse zijde.”
Of dat samenhangt met de Brexit kan hij niet goed beoordelen. “Ik kan me voorstellen dat partijen zich in willen dekken tegen een negatief Brexit-scenario en buffers willen creëren, maar de mogelijkheden daarvoor zijn beperkt. Zie het maar als een voorschot: wat nu extra wordt afgezet, zullen we in het voorjaar misschien moeten missen. Voor mij is dat geen probleem, want mijn buxusbestand zit nog in de opbouwfase. Het is overwegend jong materiaal. Vanaf komend najaar zijn wij weer klaar om in alle vormen en maten ons partijtje mee te blazen. Dan weten we ook hoe de Brexit heeft uitgepakt.”

Tekst: Jan van Staalduinen