Welke innovaties verdienen een plek binnen de duurzame kas van de toekomst? Dat is de hamvraag bij het herzien van het certificatieschema van Groen Label Kas. Om een goed en compleet beeld te krijgen van de duurzame innovaties binnen de sector, vraagt schemabeheerder SMK ook telers en toeleveranciers om input.

Groen Label Kas is al sinds eind jaren negentig een begrip binnen de glastuinbouw. Jaarlijks wordt een aanzienlijk aantal kassen gebouwd volgens de eisen van dit certificaat. Afgelopen jaar was dat circa 145 ha. “Het feit dat het Groen Label Kas-certificaat ondernemers toegang geeft tot de financiële voordelen van de MIA en Vamil en de Regeling Groenprojecten vormt hierbij een belangrijke drijfveer”, zegt Jaap Bij de Vaate, die zich vanuit SMK bezighoudt met Groen Label Kas (GLK). “Daarnaast kunnen ondernemers met een GLK-certificaat in aanmerking komen voor een BL Plus lening onder het Borgstellingskrediet voor de Landbouw.”

Eisen op gebied van kasconstructie

Het certificatieschema omvat tientallen verschillende bovenwettelijke milieueisen, die allemaal bijdragen aan een duurzamere bedrijfsvoering. “Het gaat dan onder meer om eisen op het gebied van kasconstructie: denk bijvoorbeeld aan lichtdoorlatendheid en isolatiewaarde. Maar ook om eisen met betrekking tot CO2-emissie, gewasbescherming, watervoorziening en -kwaliteit, energieverbruik, et cetera.”
Om het certificaat te kunnen verkrijgen, moeten ondernemers voldoen aan een aantal basiseisen. Daarnaast kunnen ze ‘shoppen’ uit de maatregelen. “Energie-intensieve teelten moeten aan hogere eisen voldoen dan teelten die minder energie verbruiken.”

Ingehaald door de praktijk

Om het certificaat daadwerkelijk een meerwaarde te laten houden, is het zaak om het eisenpakket regelmatig te herzien. Inmiddels is het alweer enkele jaren geleden dat het certificatieschema werd aangepast. “Het is daarom tijd voor een update”, zegt Bij de Vaate. “Sommige maatregelen zijn niet meer bovenwettelijk en wanneer vrijwel iedere teler een bepaalde techniek toepast, kun je die niet meer innovatief noemen. Daarbij zijn er de laatste jaren tal van duurzame innovaties geïntroduceerd; onze sector staat immers niet stil. Het is daarom zaak om de certificeringseisen aan te passen aan de actuele stand van zaken binnen de sector en de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid te integreren. Nieuwe thema’s moeten indien mogelijk een plek krijgen, zoals bijvoorbeeld duurzaam bouwen.”

Verschil maken

Om een beeld te krijgen van de diverse innovaties gaat SMK in gesprek met stakeholders, waaronder Wageningen University, TNO, RVO, Glastuinbouw Nederland en de Greenports. Daarnaast wordt input gevraagd van telers en toeleveranciers. “Hier is een schat aan kennis aanwezig, die we graag willen benutten. Alleen samen kunnen we tot een certificatieschema komen dat aansluit bij de actuele verduurzamingsmogelijkheden en richting geeft aan de duurzame kas van de toekomst. Bij deze wil ik iedereen oproepen om mee te denken en relevante innovaties in te brengen.”
Bij de Vaate benadrukt dat niet iedere innovatie per definitie een plek krijgt in het certificatieschema. “Naar aanleiding van de suggesties die we ontvangen, gaan we in gesprek met experts. Uiteindelijk besluit ons college van deskundigen welke nieuwe of gewijzigde eisen worden opgenomen in het schema. We willen er immers zeker van zijn dat een innovatie ook echt een verschil maakt en winst oplevert op het duurzaamheidsvlak.”

Indienen van innovaties

Suggesties voor het nieuwe certificatieschema van de Groen Label Kas kunnen tot en met 15 juni worden ingediend via het Formulier suggesties Groen Label Kas 2021. Omdat Groen Label Kas een belangrijke bijdrage levert aan de verduurzamingsdoelstellingen van de glastuinbouw wordt de inhoudelijke onderbouwing van het certificatieschema gefinancierd vanuit het programma Kas als Energiebron.

Tekst: Ank van Lier