Uit het onderzoekscentrum Estidamah in Riyadh komen interessante resultaten. Er is een proef gedaan waarbij de verschillende technologieniveaus, low-, mid- en hightech, met elkaar zijn vergeleken op het gebied van waterverbruik, elektriciteitsverbruik en productie.

De lowtech kas gaf een zeer hoge productie van 37 kg/m² in 207 oogstdagen. De oogst in de midtech kas was gelijk, maar het waterverbruik ten behoeve van de koeling was de helft van de lowtech. De water efficiëntie in de hightech kas is extreem laag met maar 5 liter per kilogram tomaat, meer dan 90% lager in vergelijk tot de lowtech kas. Echter de productie in de hightech kas was maar de helft van de verwachting op basis van het feit dat hier de CO2 op een hoog niveau werd gehouden en het klimaat optimaal is.

Aanwezigheid van ziektes

Een te lage stamdichtheid en de aanwezigheid van ziektes zijn waarschijnlijk de reden. Deze resultaten zijn in juni jongstleden gepresenteerd op de vakbeurs GreenTech in Amsterdam.

Tekst: Jouke Campen