Zoveel mogelijk energie besparen, is al jarenlang een speerpunt bij Van der Hulst Rozenkwekerijen. Sinds de energiecrisis schakelden de ondernemers wat dit betreft nog een tandje bij, door onder meer te investeren in ontvochtigingsunits. Dat werpt zijn vruchten af: de telers besparen hierdoor 40% op hun gasverbruik én weten een betere productkwaliteit af te leveren. Een investering in LED’s en een tweede scherm vormen nu mogelijke volgende verduurzamingsstappen.

Het bedrijf van de familie Van der Hulst in Meterik is volledig ingericht op het verbruik van zo min mogelijk energie. Zo worden op de drie locaties, van ieder 3 ha, met name rozensoorten geteeld die weinig energie vragen. “Onze focus ligt ook niet op een topproductie, maar op het afleveren van een zo hoog mogelijke kwaliteit”, zegt Paul van der Hulst, die het bedrijf runt met zijn twee broers, zus en ouders. “We telen zo’n achttien verschillende cultivars, met name exclusieve varianten.”

Geen vochtkier en minder minimumbuis

De energiecrisis motiveerde de ondernemers, die vier WKK’s hebben draaien met een totaalvermogen van 3,4 MW, om verdere stappen te zetten op het gebied van energiebesparing. Om die reden investeerden zij vorig najaar in DryGair-units voor luchtontvochtiging. Op iedere 3.500 m² werd een unit opgehangen, die ruim 20.000 m³ lucht per uur ontvochtigt. Dit sorteert duidelijk effect, geeft Paul van der Hulst aan. “Wij zijn het enige rozenbedrijf dat werkt met deze ontvochtigingsunits. Dankzij de ontvochtigers weten we 40 procent te besparen op ons gasverbruik. Dit omdat we geen vochtkier van 5 tot 10 procent meer hoeven te trekken en ook veel minder minimumbuis hoeven in te zetten voor ontvochtiging. Met name in de winter, maar ook wel gedurende de zomermaanden. Bij aanschaf hoopten we op een besparing op het gasverbruik van 35 tot 50 procent. Die verwachtingen zijn dus absoluut waargemaakt.”

Steviger gewas

De teler geeft aan dat de ontvochtigers ook een positief effect hebben op de productkwaliteit. Dit omdat het vochtpercentage nu in de wintermaanden uitkomt rond de 85%, voorheen was dat ongeveer 90%. “Hierdoor is sprake van een steviger gewas, ook hebben we minder last van Botrytis. De meeldauwdruk is gelijk gebleven. Waarschijnlijk mede doordat de ontvochtigers luchtbeweging creëren en op die manier ook de sporen verplaatsen.”
Van der Hulst durft geen precieze terugverdientijd te hangen aan de gedane investering. “Maar met een gasbesparing van 40 procent, moeten we deze zeker binnen enkele jaren kunnen terugverdienen. We hebben in ieder geval zeker geen spijt van de aanschaf van deze ontvochtigers; deze hebben een duidelijke meerwaarde.”

Overstap naar hybride

In de zoektocht naar een verdere verduurzaming van de energievoorziening oriënteert de familie Van der Hulst zich nu op de overstap naar hybride belichting. Op het bedrijf hangt op dit moment 90 µmol/m².s aan SON-T-belichting. Dat is relatief weinig voor een rozenbedrijf en heeft alles te maken met het feit dat de ondernemers focussen op soorten die weinig licht vragen. “We zijn nu in een vak aan het testen met hybride belichting. Dat gaat vooralsnog goed, maar de komende maanden – als we meer gaan belichten – wordt het natuurlijk pas echt spannend.
Volledig switchen naar LED’s zie ik niet zitten. Dan mis je te veel stralingswarmte en wordt de planttemperatuur te laag. Dat hoor ik ook van collega’s die zijn overgestapt naar LED’s. Datgene wat ze besparen aan elektriciteit zijn ze extra kwijt aan gas. Om die reden zien wij meer potentie in hybride belichting in combinatie met een tweede energiescherm. We hebben hiervoor inmiddels ook al EG-subsidie aangevraagd.”

Onzekerheid over beleid

Of de investeringen in hybride belichting en een tweede scherm ook daadwerkelijk worden gedaan, is volgens de rozenteler nog onduidelijk. Vooral de onzekerheid over de overheidsplannen zijn hier debet aan, geeft hij aan. “Met dergelijke investeringen zullen we ons gasverbruik verder kunnen verlagen. Maar er blijft altijd gasinzet nodig. En als we straks te maken krijgen met de hogere energiebelasting, is dat gewoonweg niet rond te rekenen. We kijken wel naar mogelijkheden om volledig van het gas af te gaan, door de inzet van bijvoorbeeld e-ketels en warmtepompen, maar daar zitten ook nog allerlei haken en ogen aan. Vooral de onzekerheid over het toekomstige overheidsbeleid is ‘killing’. Daar kun je als ondernemer geen toekomststrategie op bouwen.”

Tekst en beeld: Ank van Lier