Er is in de chrysantenteelt een investeringsgolf gaande in technieken voor luchtbehandeling ten behoeve van actieve ontvochtiging. Door de coronacrisis zijn weliswaar veel van die investeringsplannen on hold gezet, maar de interesse blijft. Deze ontwikkeling is 10 jaar geleden begonnen met proeven met luchtbehandelingskasten in de gevel en luchtslurven boven het gewas.

De positieve resultaten uit die proeven, onder meer met het systeem van Technokas, hebben ertoe geleid dat de afgelopen jaren een tiental nieuw gebouwde bedrijven – waaronder vier chrysantentelers – met deze technieken zijn uitgerust.
In 2019 bleek dat er ook heel goede teeltresultaten behaald werden met de Airmix van Van der Ende Groep. Hierbij vindt ontvochtiging plaats door actief droge lucht van boven het scherm de kasruimte in te brengen. Het voordeel van deze techniek is dat het, in tegenstelling tot het systeem met luchtbehandelingskasten en luchtslurven, vrij makkelijk in bestaande kassen ingebouwd kan worden. Het nadeel is dat dit systeem alleen is te gebruiken bij een gesloten scherm, terwijl luchtslurven ook overdag een bijdrage leveren aan het klimaat.

Ontvochtigingsmacht

We hebben ons als Delphy vanaf het begin bij klanten verdiept in de klimaatregeling met beide systemen. We zien geen verschillen in de ‘ontvochtigingsmacht’ van de technieken. Het is door slim regelen over het algemeen goed mogelijk om bij gebruik van Airmix-ers de lucht boven het scherm vergelijkbare ‘droogte’ te laten hebben als de ‘echte’ buitenlucht die door de luchtbehandelingskasten ingenomen wordt.
Voor de efficiëntie in ontvochtiging blijf je natuurlijk afhankelijk van de buitenomstandigheden. Als het buiten warm en vochtig is, bijvoorbeeld in augustus en september, is de ontvochtiging per m³ luchtuitwisseling lager dan wanneer het buiten kouder en droger is. Daartegenover staat dat als de buitenlucht relatief warm is je zonder problemen wel volle bak ‘kuubs kan draaien’. Ten opzichte van de situatie zonder actieve ontvochtiging krijg je dan voor het gewas een veel betere situatie.
Bij actieve ontvochtiging is schermkieren niet meer nodig. De effecten op het gewas zijn zonder twijfel positief, vooral ten aanzien van de interne en uitwendige kwaliteit. Bij de meeste gebruikers zien we bovendien een duidelijke besparing van de warmte-input, ook gecorrigeerd voor buitenomstandigheden.

Nooit meer ‘klooien’

In tegenstelling tot wat je misschien zou verwachten is het regelen van het klimaat na installatie van een luchtbehandelingsysteem eenvoudiger. De verwarming kan in actie komen als het te koud wordt, de regeling van het lucht als het te warm wordt en de luchtbehandeling komt in actie als het te vochtig wordt. En de schermen kunnen in principe dicht blijven. Dit maakt het goed regelen van het klimaat veel eenvoudiger dan in de oude situatie waarin je als teler steeds met schermkieren, minimumbuizen en raamstanden moet ‘klooien’ om de vochtsituatie enigszins in goede banen te leiden.

Tekst: Theo Roelofs, Delphy