Een nieuwe functie die onlangs is toegevoegd aan het Hortisense-platform brengt het voorspellen van de productie een stap dichterbij. Bovendien krijgt de teler een middel in handen om deze bij te sturen en te optimaliseren. Het groeimodel is gebaseerd op praktijkervaring van telers, gecombineerd met fysiologische plantmodellen en ruwe sensordata.

Digitaal platform

Het digitale platform, ontwikkeld door Hortilux Schréder, monitort via sensoren de prestaties van de groeilichtinstallatie en randapparatuur als schakelpanelen en trafo’s. Daardoor krijgt de teler meer inzicht in slijtage van zijn installatie of wanneer er storingen optreden. Door deze data te combineren met externe data, zoals weersvoorspellingen, krijgt het model ook een voorspellend karakter.
In Onder glas van september 2017 liet tomatenteler Jack Groenewegen (links op de foto) al weten dat hij het waardevol vindt om zijn belichtingsstrategie te combineren met daadwerkelijk gerealiseerde meetwaarden. Hierdoor kan hij gericht zijn belichting sturen en dus een efficiencyslag maken. “Natuurlijk haal ik graag hoge producties, maar uiteindelijk draait het allemaal om het hoogste rendement. Dat betekent niet altijd dat je zoveel mogelijk moet belichten, maar wél op de juiste momenten”, liet hij toen weten.

Effectief gebruik groeilicht

De toeleverancier heeft met behulp van onderzoek van Plant Lighting en softwareontwikkelaar First Consulting een groeimodel ontwikkeld dat berekent hoeveel suikers én versgewicht een gewas produceert op basis van variabelen als (zon)licht, temperatuur en CO2. Het model kan voorspellen wat de impact is van bepaalde acties en welk effect dit heeft op de versproductie.
De wens van Groenewegen en andere telers om gericht productie te sturen komt zo steeds dichterbij. Ad Zwinkels, operations manager bij het in belichtingsinstallaties gespecialiseerde bedrijf laat weten dat het platform, dat nu een jaar draait, constant in ontwikkeling is. “We groeien naar een systeem waarbij we de productie volledig kunnen plannen. Zo ziet een teler precies hoe effectief zijn groeistrategie is. Dus: waarom presteerde je gewas beter of slechter dan normaal en hoe gebruik je deze informatie om je gewas, je opbrengst en je ROI (return on investment) te verbeteren.”

Tekst: Pieternel van Velden.