De projectgroep Drones in de Kas zoekt uitbreiding van testbedrijven in de glastuinbouw. Met hen willen zij de mogelijkheden voor het gebruik van drones met meetapparatuur in de glastuinbouw onderzoeken.

De projectleden willen zo in kaart brengen welk soort data voor glastuinbouwbedrijven interessant is om te verzamelen met behulp van drones. Daarnaast kan de projectgroep in samenwerking met glastuinbouwbedrijven de bestaande database met gegevens en analyses uitbreiden. Zo kunnen zij de meetapparatuur zodanig instellen dat de gemeten gegevens consistent betrouwbaar zijn.

Drones in de Kas

Voor bedrijven in de glastuinbouw is een samenwerking met Drones in de Kas een unieke kans. Zij kunnen in korte tijd meerdere gegevens van hun gewassen verzamelen en de ontwikkeling van een toepassing van de toekomst van dichtbij meemaken. Momenteel heeft de projectgroep contact met drie bedrijven uit de glastuinbouw om in kaart te brengen waar hun wensen liggen op het vlak van dataverzameling. Om een breder beeld te krijgen van waar de behoeften liggen van bedrijven wil de projectgroep op korte termijn met meer bedrijven gaan samenwerken.

Verder uitwerken project

De projectgroep Drones in de Kas won eerder dit jaar de Wij Inholland award 2016 met hun project. De studenten Aeronautical Engineering kregen een cheque van € 2000,- voor de ontwikkeling van een drone om planten in tuinbouwkassen te controleren op ziekten en schimmels. Projectleden Williams Simmonds, Bram Sanders, Chris Ramsay en Lucien Fesselet hebben de samenwerking daarna voortgezet om het concept verder uit te werken. Recentelijk is het team uitgebreid met Jan-Willem Manenschijn die Computer Science heeft gestudeerd aan de TU Delft.

Optimaliseren van software

Momenteel is de projectgroep bezig om de behoeften van bedrijven voor dataverzameling in de kas in kaart te brengen en de database met gegevens verder uit te breiden. De focus ligt daarbij op het optimaliseren van de software waarmee de drone is uitgerust, om zo de beste meetresultaten te verkrijgen. Drones in de Kas biedt het concept in het begin daarom nog aan in de vorm van software als dienstverlening (SaaS), waarbij de software constant wordt geüpdate op basis van nieuwe inzichten. Op het moment dat de software stabiel genoeg is om constant betrouwbare meetgegevens door te geven, wil het team het concept eventueel als product op de markt brengen. De drone zal dan met software en al worden aangeboden.

Bedrijven die interesse hebben om samen te werken met Drones in de Kas kunnen in het Engels contact opnemen met Lucien Fesselet via adinnovationsltd@gmail.com.

Tekst: Leo Hoekstra, beeld: Maarten Laupman