Het plan van aardbeienteler Dutch Berries om zijn kassencomplex in Zuilichem uit te breiden met 27 hectare lijkt ‘gewoon’ doorgang te kunnen vinden. De stichting Dorp en Landschap Bommelerwaard spande eerder een procedure aan tegen de geplande uitbreiding van de aardbeienkweker. Tijdens een zitting liet de bestuursrechter in Den Haag merken niet onder de indruk te zijn van de ingediende bezwaren.

De zitting waarin de uitbreiding van het kassencomplex van Dutch Berries werd behandeld, maakt deel uit van een lange reeks procedures. Met de procedures probeert de stichting Dorp en Landschap Bommelerwaard de uitbreiding van het megakassencomplex te voorkomen.

Gebiedsbestemming

De stichting die de uitbreiding wil tegenhouden, voert aan dat het gebied waar de uitbreiding van de kassen zal plaatsvinden eigenlijk bestemd was voor grondgebondenteelt, zoals de chrysantenteelt. De locatie mag daarom niet gebruikt worden voor aardbeien, omdat de zomerkoninkjes niet in de volle grond staan, zo redeneert de stichting.

‘Megalomaan’

Naast de bestemming van het gebied zet de stichting ook vraagtekens bij de omvang van de uitbreiding. De woordvoerder van de stichting noemde de uitbreidingsplannen tijdens de zitting ‘megalomaan’. De zegsman stipte aan dat het complex van Dutch Berries 23 keer groter wordt dan het gemiddelde aardbeienbedrijf in Nederland.

Geen sterke argumenten

De bestuursrechter liet blijken de aangedragen argumenten tegen de uitbreiding niet sterk te vinden. Over de gebiedsbestemming voor de uitbreiding merkte de rechter op dat de chrysantenteelt net als de aardbeienteelt in kassen plaatsvindt. “Wat maakt het dan uit of de plantjes in die kas in de grond staan of niet?”, aldus de bestuursrechter. Hij vond het ook niet nodig om uit te zoeken of de uitbreiding van het kassencomplex bedrijfseconomisch wel noodzakelijk is. “Daar ga ik niet over”, aldus de rechter.

Huisvesting arbeidsmigranten

Als laatste argument bracht de stichting Dorp en Landschap Bommelerwaard in dat de provincie Gelderland geen oplossing aandroeg voor de huisvesting van arbeidsmigranten die bij Dutch Berries gaan werken. Zegsman Frowein meende dat hun komst de leefbaarheid van Zuilichem in gevaar zou brengen. De woordvoerder van de gemeente Gelderland gaf aan dat dit vooral een zaak was voor de gemeente Zaltbommel. De rechter besteedde verder weinig aandacht aan dit onderwerp.
De definitieve uitspraak over de bezwaarprocedure tegen de uitbreiding van het kassencomplex van Dutch Berries in Zuilichem is binnen zes weken.

Bron: De Gelderlander, beeld: Google Maps