Op verzoek van de gewascoöperatie is onderzoek uitgevoerd naar de effecten van natriumophoping en recirculatie.

Dit heeft laten zien dat cymbidium veel gevoeliger is voor natriumophoping dan andere tuinbouwgewassen zoals anthurium, amaryllis, roos, komkommer of tomaat. Na ruim een half jaar werd de eerste schade zichtbaar in de vorm van bladvergeling en necrotische bladpunten. Omdat cymbidium een meerjarig gewas is, werd het onderzoek in het tweede en derde teeltjaar voortgezet en werden bladafsterving en een afname van de productie en kwaliteit zichtbaar.

Natriumgevoeligheid

Vanwege de natriumgevoeligheid mochten deze telers ten tijde van het Besluit Glastuinbouw drainwater lozen bij een natriumgehalte van meer dan 0 mmol/l in het drainwater. In de praktijk kwam dit erop neer dat telers niet hoefden te recirculeren. Recirculatie is daardoor een nieuw fenomeen voor deze telers, waardoor ze nu worden geconfronteerd met een achterstand in kennis. Daarom is bij een aantal telers, die zijn gestart met recirculatie, de natriumaccumulatie gemonitord. Daarbij liep het natriumgehalte minder ver op dan de gehaltes die in de proef schade hebben gegeven en lijkt het dus ook voor cymbidium mogelijk om drainwater te recirculeren.

Tekst: Arca Kromwijk.

Gerelateerd