Al 54 tuinbouwbedrijven in de regio Delfland zijn aangesloten bij het project Rainlevelr. Daarmee stellen zij hun bassin beschikbaar voor piekwaterberging bij zware buien. Met in totaal 300 ha netto glas hebben de deelnemers impact. Hoogheemraadschap Delfland wil daarom beter zichtbaar maken in welke mate de telers het verschil maken bij het voorkomen van wateroverlast. “Ook werken we aan een meer geautomatiseerd systeem”, vertelt Saskia Jouwersma van Delfland.

Op dit moment telt Rainlevelr 54 deelnemers in het beheergebied van Hoogheemraadschap van Delfland. Het merendeel in het Westland en een deel in het Oostland. Het totaal aangesloten areaal netto glas bedraagt nu 300 ha en groeit nog steeds. Maar dit is slechts 8 procent van al het glas in Delfland. Dus de potentie is nog veel groter, stelt senior beleidsadviseur Saskia Jouwersma van het Hoogheemraadschap.
“We proberen het aantal deelnemers verder uit te breiden, onder meer via bouwers van bassins en installateurs van watertechniek. Dat werkt goed, want het beste moment om aan te sluiten is als er een nieuw bassin wordt aangelegd, of wanneer de folie vervangen wordt”, vertelt ze. “Maar sinds vorig jaar is het ook mogelijk bestaande situaties aan te passen, mits de folie niet te oud is. Installateurs kunnen een afwateringleiding aanleggen door het dijklichaam en de folie heen en deze weer waterdicht afdichten. We willen telers actiever benaderen nu we ook deze optie hebben. Ook het aanpassen van silo’s is mogelijk.”

Groeiende impact

Door deelname aan het project stellen glastuinbouwbedrijven hun waterbassin beschikbaar voor de tijdelijke berging van regenwater tijdens zware regenval van minimaal 30 mm per etmaal. Telers krijgen op basis van het weerbericht een verzoek vooraf of zij ruimte willen maken in hun bassin, zodat zij minimaal 10 mm extra kunnen opslaan. Om mee te draaien in dit systeem moet een teler een afvoerpijp vanuit het bassin naar de sloot aan laten leggen, voorzien van een klep die via de klimaatcomputer kan worden bestuurd.
“Als alle deelnemers de gevraagde 10 mm neerslag opvangen dan betekent dat een bergingscapaciteit van 30.000 kuub water. Als alle telers in Delfland meedoen is dat 400.000 kuub. Hiermee is Rainlevelr inmiddels een serieuze speler binnen ons waterbeheersysteem, met een groeiende impact. Ter vergelijking: onze grootste piekberging is de Woudsepolder, met een capaciteit van bijna 500.000 kuub. En om die in te zetten moeten eerst de koeien uit het land.”

Zichtbare bijdrage

Delfland wil de impact van Rainlevelr beter zichtbaar maken, ook als motivatie voor de telers en hun bijdrage aan droge voeten. “In het dashboard bassinbeheer willen we informatie delen over hun rol in het drooghouden van ons gebied. Zoals informatie over neerslag die verwacht wordt en na afloop ook melden hoeveel er werkelijk gevallen is en in cijfers uitdrukken hoever we van wateroverlast gebleven zijn”, legt Jouwersma uit.
Verder onderzoekt Delfland hoe het systeem meer geautomatiseerd kan werken, zodat telers die dat willen er minder omkijken naar hebben. “Nu wordt de regenklep aangestuurd vanuit de klimaatcomputer. Als we zware neerslag verwachten sturen we een sms naar elke teler met het verzoek het bassinpeil te laten zakken. Dat zijn ze niet verplicht, deelname is vrijwillig. In sommige perioden willen ze geen gietwater lozen.”
Om deelnemers te ontzorgen wil Delfland dat telers vooraf kunnen programmeren in welke periode ze wel of niet meedoen. De beleidsadviseur: “We gaan in gesprek met telers, Glastuinbouw Nederland en ontwikkelaars van klimaatcomputers om het systeem zo optimaal mogelijk inrichten voor deze vragen.”

Tekst: Koen van Wijk