Sinds 2018 gelden strengere eisen voor het lozen van drainwater. Hierdoor zijn veel telers het water gaan recirculeren. Een goede waterkwaliteit is de laatste jaren dan ook belangrijker dan ooit. Maar hoe herken je slecht water en hoe zorg je voor goede waterkwaliteit?

Een juiste pH-waarde, een goed zuurstofgehalte en geen schimmel, slechte bacteriën of ziekten. Dat zijn de ingrediënten voor een goede waterkwaliteit. “Slecht water in een bassin herken je vaak aan de groenachtige kleur en er zit van alles in wat je er niet in wilt hebben”, vertelt Wouter Konings, technisch specialist waterkwaliteit bij Van Iperen. “Slechte kwaliteit gietwater is moeilijker te herkennen. Al is helder water waar niets in drijft of zweeft een goed teken, hoeft het niet te betekenen dat de kwaliteit daadwerkelijk goed is. Meten is eigenlijk de enige manier om te waterkwaliteit vast te stellen.”

Ondergeschoven kindje

Veel telers gebruiken een deel regenwater en een deel drainwater. Ze moeten de kwaliteit ervan voortdurend in de gaten houden. “Water is het transportmiddel voor de voeding van het gewas. Ondanks de strengere eisen voor het lozen van drainwater, lijkt de aandacht voor de waterkwaliteit in de tuinbouw nog een ondergeschoven kindje, vooral in de sierteelt. In de groententeelt, vooral bij tomaten en paprika, is die aandacht er steeds meer en gaat de waterkwaliteit richting topniveau.”

Grote gevolgen

Slechte waterkwaliteit kan grote gevolgen hebben voor een teler. “Met slecht water kun je bacteriën en ziekten verspreiden over de hele tuin. En dat is een risico voor het gewas. Gietwater komt bij elke plant en moet dus van goede kwaliteit zijn. Daarnaast kan er door slecht water minerale neerslag in leidingen ontstaan waardoor uiteindelijk verstoppingen van de sproeiers en druppelslangen kunnen ontstaan. Om die problemen te voorkomen, moet een teler investeren in een goede waterkwaliteit.”

Aandacht, meten en behandelen

Konings ziet aandacht voor het water en meten als belangrijkste factoren om de waterkwaliteit goed te houden. “Hoe ziet het water in het bassin eruit? Is er algvorming? Stinkt het? Liggen er dode vogels in? Door het bassin regelmatig te bekijken, krijgt een teler veel informatie. Daarnaast is meten belangrijk om de pH-waarde en het zuurstofgehalte vast te stellen.”
Tot slot is het van belang het water te ontsmetten en de leidingen schoon te houden. “Bij Van Iperen hebben we een aantal waterspecialisten die daarbij kunnen adviseren. Omdat het advies afhankelijk is van de waarden uit metingen is het altijd maatwerk. Waarden verschillen per tuin en per bassin.”
Konings ziet bij het ontsmetten wel een uitdaging. “Ontsmetten van het water gebeurt met gestabiliseerde waterstofperoxide. Dat middel kan de werking van biostimulanten teniet doen. Wij adviseren daarom de waterstofperoxidepomp tijdelijk uit te zetten bij het toedienen van biostimulanten en vervolgens goed na te spoelen. Daarna kan de pomp weer aan.”
Nu de temperatuur weer omhoog gaat, adviseert Konings het waterbassin goed in de gaten te houden. “Zorg dat de pH-waarde onder de 6 blijft in combinatie met het gebruik van Hortispoor Koper Pro. Dat is perfect voor een bassin buiten en gaat algengroei tegen. En houd het water schoon. Dat is van levensbelang in een tuin.”

Tekst: Ria Monster