Een twintigtal bedrijven, kennisinstellingen, brancheverenigingen en de gemeente Westland gaan zich de komende tijd inspannen om tot een Westland Talent Academy (WTA) te komen. De Westland Talent Academy wordt een hotspot van kennis van jonge professionals die nu werkzaam zijn bij topbedrijven in Westland.

Het WTA zorgt voor een smeltkroes van kennis, innovatie en techniek vanuit verschillende disciplines die verbonden worden onder de paraplu van tuinbouwbedrijven en de gemeente Westland. Tijdens een bijeenkomst bij Rijk Zwaan in De Lier plantten de betrokken partijen symbolisch een zaadje, met als doel talent te kunnen oogsten om de tuinbouw toekomstbestendig te maken.

Werelduitdagingen

Initiatiefnemers zijn de gemeente Westland en ondernemer Mart Valstar van de Best Fresh Group, die de internationale toppositie van het tuinbouwcluster wil behouden en verder wil uitbreiden. Het tuinbouwcluster heeft volgens de initiatiefnemers alles in zich om die positie in te nemen, mits het cluster nu investeert om talent te borgen en te verzilveren. De komende jaren groeit een groot aantal steden in de wereld met een enorme snelheid, vooral in Aziatische en Afrikaanse landen. Voedselveiligheid- en zekerheid worden de uitdagingen van de toekomst voor die snelgroeiende steden.

Totaalconcepten creëren

De individueel opererende bedrijven in de greenport komen op deelgebieden wel met oplossingen zoals kassenbouw, klimaattechnologie of veredeling. Deze oplossingen bieden echter onvoldoende een totaalconcept voor deze steden. “Door talent van verschillende bedrijven met verschillende disciplines samen te brengen en cross-overs te realiseren, kom je tot nieuwe verrassende oplossingen en ideeën. Dat is de start van innovatie”, aldus ondernemer Mart Valstar.

Investeren in nieuwe generatie

Het concept van de Westland Talent Academy is vormgegeven met drie jonge ondernemers die aan de wieg stonden van een succesvol start-up die zorgde voor meer kruisbestuivingen tussen bedrijven, start-ups en young professionals. De Westland Talent Academy bestaat uit een ‘entrepreneurship development programma’, waarbij 15 tot 25 jonge talenten van Westlandse en bedrijven met elkaar gaan werken aan een internationale business case, een start-up programma en een reach out- & scoutprogramma.

Talent aantrekken

De betrokken partijen hopen met de WTA meer talent aan te trekken en behouden, concrete innovaties tot stand te brengen en nieuwe bedrijvigheid aan te kunnen trekken. Burgemeester Sjaak van der Tak deed tijdens de bijeenkomst ook een appel op het Westlandse bedrijfsleven. Hij gaf de aanwezigen mee: “De toekomst van Westland moeten we zoeken bij de nieuwe generatie. De generatie die anders denkt en is opgegroeid met de deeleconomie en de digitale wereld. In die generatie moeten we in investeren en daar hebben we elkaar hard voor nodig.”

Bron: Gemeente Westland. Beeld: Michel Kort.

Gerelateerd