Latente energie binnenhouden draagt in hoge mate bij aan energiebesparing

Latente energie binnenhouden draagt in hoge mate bij aan energiebesparing

In het onderzoek naar semi-gesloten teeltsystemen ligt de focus op het terugwinnen van latente energie. Met elektriciteit gevoede koelapparatuur in combinatie met warmtepompen komt