De moeite die het kost om door het bevoegd gezag geaccepteerd te worden als nullozer, blijkt per bedrijf erg te verschillen.

Grote verschillen bij acceptatie nullozer door bevoegd gezag

De moeite die het kost om door het bevoegd gezag geaccepteerd te worden als nullozer, blijkt per bedrijf erg te verschillen. Op het bedrijf