Op 12 december lanceerde Greenport West-Holland het boek ‘Minder gas? Kijk naar de kas!’. Het boek geeft de inspanningen van tuinbouwondernemers weer om hun bedrijven te verduurzamen en dient ter inspiratie voor de inwoners van Zuid-Holland om hun huizen energiezuiniger te maken. Het bevat een oproep voor verdere samenwerking tussen burgers en tuinbouwondernemers.

Meerdere tuinbouwbedrijven en warmtecoöperaties staan model in het boek. Zij laten zien wat duurzaam omgaan met energie voor hen betekent. Zo komen Ter Laak Orchids in Wateringen, LG Flowers in Pijnacker, Nature’s Heat in Kwintsheul, Wayland Energy in Bergschenhoek en Trias Westland aan bod. Aan de hand van vijf herkenbare thema’s, isoleren, geothermie, energieopslag, energiemanagement en samenwerking vertellen zij hun verhaal.

Drempel verlagen

Een klein team vanuit Greenport West-Holland heeft het initiatief genomen om op deze manier vanuit het tuinbouwbedrijfsleven contact te zoeken met burgers en gemeentes. Het is een middel om de drempel te verlagen en elkaar te helpen in de energietransitie. “Het boek is geschreven voor consumenten en laat zien wat er al gebeurt om het gebruik van fossiele energie terug te brengen”, vertelt Jolanda Heistek, programmamanager van Greenport West-Holland. “We vragen glastuinbouwgemeentes of gemeentes in de omgeving van tuinbouwgebieden en duurzaamheidsorganisaties om dit onderwerp onder de aandacht te brengen bij burgers.” Heistek benadrukt dat lokale initiatieven om samen te werken heel goed uitpakken. “Energietransitie moet je samendoen, als tuinbouw en burgers, maar ook in je eigen straat.”

Digitale versie downloaden

Zoals een echt duurzaamheidsinitiatief betaamt is slechts een kleine oplage gedrukt op papier. Wie belangstelling heeft kan het boek downloaden via de website van Greenport West-Holland. Heistek heeft sinds de lancering al meerdere positieve reacties ontvangen. Zo willen een aantal scholen de inhoud overnemen in hun lesprogramma.

‘Minder gas? Kijk naar de kas! Maak uw eigen greenhouse’ is een uitgave van het EnergieAkkoord van Greenport West-Holland en Glastuinbouw Nederland. Met het deze overeenkomst maakt de Greenport de ambities concreet om in 2030 haar CO2-doelen te behalen. Bijna vijftig partijen hebben het akkoord inmiddels ondertekend.

Tekst: Pieternel van Velden