Een tulpenbedrijf met bollenteelt in de zomer en broei van tulpen ‘s winters in de kas, verbruikt voor het drogen en bewaren van de bollen en voor de kasverwarming flink wat gas.

Omdat de kas ‘s zomers leeg staat kan het bedrijf de temperatuur hoog laten oplopen. Is het mogelijk die warmte op te slaan en deze in de herfst te gebruiken voor het drogen en bewaren. Seizoensopslag maakt het gebruik van zomerse warmte ook voor broei in de winter mogelijk. Ruijter Bloembollen bedacht een eenvoudige manier om met water ‘s zomers de kaswarmte te oogsten. Hiervoor wordt het waterbroeisysteem ‘s zomers omgebouwd tot zonnecollector. Daarna is het zaak het water op een zo hoog mogelijke temperatuur goed geïsoleerd op te slaan.

Doelstelling van het project is nagaan of het systeem efficiënt genoeg is om zonder warmtepomp de opgeslagen warmte te benutten. De businessunits Glastuinbouw en Bloembollen monitoren het hele proces. Op basis van metingen kan voldoende water van 40oC worden geoogst om zonder warmtepomp de bollen te drogen en bewaren. Dit project is gefinancierd door het ministerie van LNV.

Tekst: Jeroen Wildschut.