De BZG-lijst met goedgekeurde zuiveringsinstallaties is aangevuld met de NoNa+ selectieve natriumverwijderaar (type 10, 20 en 40) van Ridder. De Beoordelingscommissie Zuiveringsinstallaties Glastuinbouw (BZG) heeft dit op basis van uitgevoerd onderzoek beoordeeld.

Deze installaties mogen telers toepassen bij de onderzochte specificaties en instellingen en moeten ten minste 95% zuiveringsrendement behalen. Daarnaast heeft de BZG geoordeeld dat met de installaties, indien deze worden toegepast bij de onderzochte specificaties en instellingen, ook kan worden voldaan aan het tenminste 99,5% zuiveringsrendement voor imidacloprid.

De NoNa+ maakt gebruik van capacitieve elektrodialysetechnologie om zouten selectief te verwijderen uit (drain)water dat telers (her)gebruiken. Bij capacitieve elektrodialyse worden ionen door een ionselectief porievrij membraan gedwongen, gebruikmakend van een elektrische stroom. Omdat alleen geladen zoutionen de membranen kunnen passeren, blijven alle ongeladen moleculen achter in het drainwater dat telers vervolgens opnieuw kunnen gebruiken voor irrigatiedoeleinden.

MEER INFO: RIDDER
STAND C117