Tomatoworld bestaat 12,5 jaar en kijkt optimistisch naar de toekomst. Daarom heeft het informatie- en educatiecentrum besloten om haar demonstratiekas te transformeren naar een fieldlab voor data gedreven telen. Deze ontwikkeling is het perfecte jubileumcadeau aan wereldwijde relaties die voorop willen lopen met innovaties uit de Nederlandse glastuinbouwsector. De officiële lancering door burgemeester Bouke Arends vindt op 29 april plaats.

Het concept van Data Driven Growing (DDG) is gebaseerd op het gebruik en de analyse van data om de gewasgezondheid en productie te optimaliseren. Tomatoworld gaat 24/7 data verzamelen uit de klimaatcomputer, sensoren en camera’s in de kas. Deze ruwe data zetten ze om in slimme informatie, weergegeven in dashboards van waaruit eenvoudig kan worden afgelezen wat er nu en in de nabije toekomst in de kas gebeurt.

Kunstmatige intelligentie en machine-learning

Deze continue stroom van gegevens genereert realtime inzichten in de omstandigheden in de kas en de gezondheid van de planten. Inzichten die ze gebruiken om kunstmatige intelligentie en machine-learning aan te drijven om te leren en nog slimmer te worden.
Historische gegevens maken het mogelijk om trends te ontdekken, vooruit te plannen en voorspellingen te doen voor de toekomst en de teelt proactief te sturen op basis van de doelstellingen van de telers op het gebied van kwaliteit, kwantiteit en rentabiliteit.

Systeem neemt de beslissingen

De kas is uitgerust met de IIVO klimaatcomputer van Hoogendoorn. Dit unieke systeem is in staat om elke kas te monitoren en te besturen. Het stelt de teler in staat om meer te telen, met een hogere kwaliteit en met gebruik van minimale bronnen. Door het combineren van krachtige algoritmes, gegevens uit de teeltomgeving, fysica en plantfysiologie, kan het systeem de beste beslissingen nemen voor een optimale groei van de planten in de kas.

Innovatieve techniek

Tomatoworld wil met deze innovatieve techniek niet alleen laten zien, maar ook graag bijdragen aan de validatie en ontwikkeling van deze unieke manier van telen, samen met haar partners. Bedrijven –van startups tot multinationals – en onderwijsinstellingen nemen al deel aan het project. Het is de bedoeling om wereldwijd de ultieme showcase te worden voor de data gedreven teeltstrategie.
Het project wordt mede mogelijk gemaakt en gesteund door Hagelunie innovatiefonds en Greenport West Holland.