Menigeen in Nederland die de oorlogsbeelden uit Oekraïne en de aanzwellende stroom vluchtelingen op televisie ziet, wil graag hulp bieden. Zo ook een teler uit de regio Westland, die met een heel netwerk van vrienden, kennissen en collega’s de opvang van zo’n 85 mensen heeft geregeld. ‘Ik zag de boel in puin gaan en heel veel vluchtelingen op de been komen. In een reflex dacht ik, we moeten wat doen.’ 

Een bloementeler uit de Westlandse regio die niet bij naam genoemd wil worden kon niet langs de zijlijn blijven staan toen hij de beelden uit Oekraïne zag. “Ik ben vorige week met een vriend, die ook in de tuinbouw werkt, een appgroep gestart. Vervolgens ging het balletje rollen en inmiddels zijn via allerlei mensen vele opvangplekken geregeld. Bij particulieren thuis en ook in accommodaties en appartementen van teeltbedrijven. We hebben nu plek om 85 mensen te helpen”, vertelt hij.
De eerste twintig Oekraïners zijn inmiddels gearriveerd, waaronder veertien kinderen. “Ze zitten nu nog bij ons en gaan binnen een paar dagen naar diverse opvangplekken, onder meer bij een teeltbedrijf”, vertelt de Westlandse ondernemer. Hij wil twee portocabins op zijn erf plaatsen om vluchtelingen op een nette maar tijdelijke manier te kunnen huisvesten. Of het in de bestemming van een glastuinbouwgebied past weet hij niet.
“Maar gemeenten moeten in deze situatie wel een beetje flexibel zijn. Je hebt zoveel ruimte rond tuinbouwbedrijven. Als je creatief bent is er wel wat te fiksen, ik geloof nog in ouderwetse kleinschaligheid. Dat wij die ruimte kunnen bieden was voor mij ook een motivatie om dit te doen.”

Geen draaiboek

Zijn partner in deze hulpactie is nu naar Lublin in Oost-Polen waar de teler een connectie heeft wonen die in de Nederlandse tuinbouw heeft gewerkt. “Die helpt de hulpverlening daar met het maken van matches tussen vluchtelingen en opvangadressen.” Omdat dit zo goed werkt, is hij nu ook gevraagd door andere Nederlandse veiligheidsregio’s om te helpen bij de matchmaking.
De Westlandse teler stelt in een reflex te hebben gehandeld en dat er geen draaiboeken zijn voor een vluchtelingencrisis als deze. Hoe het moet als de oorlogsvluchtelingen langer in Nederland blijven weet hij niet. “De eerste behoefte voor die mensen is dat ze opgevangen worden. Het kan een halfjaar duren, maar ook een paar jaar”, verwacht hij.

Vluchtelingen willen iets om handen hebben

“De kinderen zullen over een paar weken hier naar school kunnen, dat wordt voorbereid door de gemeente. Om ze te vermaken hebben we alvast een trampoline neergezet.” Woensdag werd bekend dat de kinderen van vluchtelingen ook terecht kunnen bij de sportclubs in het Westland.
De volwassenen willen ondanks hun vluchttrauma graag iets omhanden hebben, merkt de hulpbiedende teler. “Dat kun je als tuinbouw ook bieden. Voor sommigen zal het gaan om pure dagbesteding, maar er zijn wellicht ook mensen bij die er wat in zien om hier wat langer te werken.” Hij beklemtoont dat het daar wat hem betreft absoluut niet omgaat.

Advies en tips

De Werkgeverslijn Land- en Tuinbouw van LTO Nederland geeft agrarische ondernemers advies en tips voor het beschikbaar stellen van geschikte huisvesting voor vluchtelingen uit Oekraïne.
Zij adviseren onder meer aan ondernemers om eerst te inventariseren hoeveel huisvesting ze beschikbaar hebben die niet nodig is voor hun internationale seizoenskrachten en om te beoordelen of de huisvesting geschikt is voor moeders met kinderen. Dat is namelijk de grootste groep vluchtelingen. Neem vervolgens eerst contact op met de gemeente, raadt de Werkgeverslijn aan.

Tekst: Koen van Wijk