De plant en zijn wortelmilieu staan centraal bij weerbaar telen. Weerbaarheidsmaatregelen die je neemt hebben geen direct effect op de ziekte of plaag, maar werken via de plant en zijn wortelmilieu.

Voor de bovengrondse weerbaarheid kijken we naar de weerbaarheid in alle (relevante) teeltfasen. Hoe kun je weerbaarheid sturen en kan dit op dezelfde manier in jonge en oude planten, of jonge en oude plantdelen?
Voor de ondergrondse weerbaarheid zijn we bij Wageningen University & Research gestart met een inventarisatie van het wortelmilieu op bedrijven met en zonder ziekteproblemen. Kennis die we hieruit verkrijgen is de basis voor de richting die we kiezen in het vervolgproject.

Drie pilotgewassen

Dit is een glastuinbouwbreed project. We werken met drie pilotgewassen die de breedte van de sector vertegenwoordigen. Qua teelt en substraat hebben we gekozen voor komkommer, chrysant en kalanchoë. Uitdagingen in deze drie teelten, zoals luizen, trips en Pythium komen ook voor bij andere gewassen.
De partners van dit project zijn: Stichting Kennis In Je Kas (KijK), Ministerie van LNV (Topsector T&U), Glastuinbouw Nederland, ChrysantNL, Kalanchoëtelers, gewascoöperaties Gerbera en Komkommer, Innovatiefonds Hagelunie, Woodchem en Wageningen University & Research.

Tekst: Johanna Bac – Molenaar