Het noodfonds voor de Nederlandse tuinbouw komt voor veel bedrijven als geroepen, maar leidt ook tot frustraties, vooral over het instapmoment. “Er is een grote groep telers met een omzetverlies van 20 tot 30%, die daardoor net buiten de boot valt. Dat kan soms wel tonnen schelen”, zegt Ruud Paauwe, directeur van Glastuinbouw Nederland. Hij vindt dat de omzetdrempel te hoog ligt.

Was er veel animo voor jullie webinars over het noodfonds?

Zeker, de eerste keer (met Rabobank) hadden we 420 deelnemers, de tweede keer 250 (met Royal FloraHollland en Rabobank) voor de sierteelt en voedingstuinbouw. De derde keer (met Royal FloraHolland en de KAVB) waren het er 220.

Waar kwamen de meeste vragen over?

Vooral over het instapmoment. Wanneer kan ik meedoen? Er is een grote groep telers met een omzetverlies van 20 tot 30%, die daardoor net buiten de boot valt. De instapdrempel ligt immers op 30%. Terwijl er wel sprake kan zijn van flinke schade. Dat kan soms wel tonnen schelen.

Waarom ligt dit percentage zo hoog?

Wij hebben vanaf het begin gepleit voor een omzetdrempel van 20%. Wij zeiden: de export is voor sommige sierteeltbedrijven, vooral die leveren op Amerika, Rusland of Engeland, volledig weg gevallen. Dat geldt ook voor bedrijven in de voedingstuinbouw die leveren aan de out of home-market. Omdat het noodfonds een aanvulling is op de NOW-regeling, die voor deze bedrijven aantoonbaar onvoldoende was, werden er van overheidswege eisen aan gesteld.

Teleurstellend?

We zijn natuurlijk blij met het noodfonds, laten we dat vooropstellen. Het instapmoment is een politiek besluit. Daar viel helaas niet meer aan te tornen. Dan is het op een gegeven moment: je moet gewoon blij zijn met deze aanvulling, al is niet iedere ondernemer ermee geholpen. Dat leert ook de ervaring uit eerdere crises.

Vallen bedrijven die recent hebben uitgebreid buiten de boot omdat gekeken wordt naar de omzetderving ten opzichte van 2017-2019?

Dat hangt nog, wij zijn daarover met LNV in overleg. We proberen die datum op te schuiven. Het hangt ook af van Brussel. Als ze daar nee zeggen, dan houdt het op. Het is daarom wel goed om erbij te zeggen: garantie tot aan de voordeur.

Zijn ze tevreden met de geboden hulp, of is er ook kritiek?

Als je net buiten de boot valt is dit natuurlijk zuur. Aan de andere kant denk ik dat we blij mogen zijn dat we dit voor de sector voor elkaar hebben gekregen. Met name in de sierteelt had de toekomst voor een groot aantal bedrijven onzeker geweest. Nu is dat voor een aantal nog zo hoor, laten we daar duidelijk over zijn.

Helpen jullie telers bij de aanvraag van steun?

Wij hebben een helpdesk opengesteld voor het aanvragen van hulp na het tot stand komen van de noodkredietmaatregelen en erna ook voor het noodfonds. RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) is de uitvoerende instantie van LNV voor het noodfonds. Wij zijn inmiddels wel zo goed in de materie ingevoerd dat we heel veel vragen kunnen beantwoorden, en hoe je de aanvraag moet indienen. Voor het formulier zelf moet je bij de RVO zijn.

Klopt het dat met het ministerie van LNV gesproken wordt over een mogelijke tweede fase van de steunmaatregelen?

Klopt, dat is bedoeld voor bedrijven die nu buiten de boot vallen en na sluitingsdatum van de huidige regeling schade blijven houden of dan pas krijgen als gevolg van deze crisis. Het mag dus niet komen door overaanbod of andere oorzaken. De huidige regeling loopt van 11 maart tot 12 juni.

Hoe voelt het dat ook niet-leden meeprofiteren van jullie inzet?

Dankzij de samenwerking tussen de tuinbouworganisaties zijn we in staat geweest dit noodfonds voor elkaar te krijgen. Wat ik – zeker nu we elkaar nodig hebben – wel een beetje hinderlijk vindt zijn de free-riders. Ik doel hierbij op de niet-leden van Glastuinbouw Nederland, Royal FloraHolland en GroentenFruit Huis. Wij werken ons uit de naad om dit voor elkaar te krijgen, maar uiteindelijk profiteert iedereen hiervan mee, dankzij de ondernemers die wel bereid zijn geweest om collectieve belangenbehartiging of collectieve marktafzet te ondersteunen.

Tekst: Mario Bentvelsen